Zondag 8 maart was er om 19.00 uur in de Oude Kerk in Voorburg een oecumenische viering.

Vrouwen uit Zimbabwe hebben dit jaar het thema en de liederen voor de viering aangereikt. Zij hebben zich laten inspireren door het genezingsverhaal uit Johannes 5. Hun inspiratie klonk door in het verhaal van Victoria en in stilte en gebed, in woorden en muziek, in kleuren en in licht.

De viering werd voorbereid door de oecumenische werkgroep van vrouwen, die valt onder de Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg. Judith en Anje Eilander zongen onder andere het prachtige “O breath of God” van Malcolm Archer en het lied Sana Sana uit Zimbabwe. Marianne Pompert was de voorgangster.

Wereldvrouwengebedsdag heeft een lange traditie: in 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van gebed waaraan door 183 landen wordt deelgenomen. Al sinds 1929 wordt in Nederland deze internationale dag gevierd en ook in Leidschendam-Voorburg is de viering een traditie. Het is goed om in verbondenheid met christenen wereldwijd te bidden, te delen en te vieren!

De dienst is nog te zien en te beluisteren op www.kerkomroep.nl Oude Kerk Voorburg
Mocht u de dienst gemist hebben.

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment