De kerk blijft open, geen groepsactiviteiten maar er zijn wel allerlei initiatieven om virtueel samen te komen en de lofzang en het gebed gaande te houden in deze tijd van crisis. Elke kerk heeft een viering of gebedsmeditatie via kerkomroep.nl of via youtube kanalen. Zie hiertoe de websites van de verschillende kerken.

Leidschendam-Voorburg breed om 12 uur wordt ieder opgeroepen tot het gezamenlijk bidden, thuis en op werk. Daartoe zullen een aantal kerken de klokken luiden op het Angelus uur.

De Oude Kerk in Voorburg is elke dag open voor gebed en stilte van 11 – 13 uur. Om 12 uur wordt samen het Onze Vader gebeden onder het luiden van de klokken.
De Petrus en Pauluskerk aan de Sluis in Leidschendam en de Martinuskerk aan het Oosteinde in Voorburg hebben altijd de mogelijkheid om te bidden en een kaarsje op te steken in de Mariakapel. (deur is open) en ze zijn open op zaterdag en zondag als er normaal een viering zou zijn. Loop eens binnen!
Via de website kunt u elke dag om 12 uur een 10 minuten durende viering online bijwonen.
De Franse Kerk in Voorburg is elke dag open voor gebed en stilte van 15 tot 17 uur

Kijk op de websites van de kerken in uw buurt voor actuele informatie.

Hulp nodig
Mocht u hulp nodig hebben of thuis vastzitten en iemand willen spreken, dan kunt u daarvoor bij de eigen kerk terecht. Elke kerk start met diaconale en pastorale hulplijnen en telefooncirkels. Mocht u daar niet terecht kunnen kunt u contact opnemen met Bep van Sloten 0646004774 of secretaris@raadvankerkenlv.nl . Zij zijn het coördinatieteam voor het initiatief Niet Alleen en zijn er voor kerkleden en niet-leden.

Het Rode Kruis heeft ook hulplijnen opengesteld: 070-4455888

En nu u thuis zit: idee vanuit verschillende kerken: stuur eens een kaartje naar het verzorgings- of verpleeghuis of het ziekenhuis in uw buurt om het zorgpersoneel een hart onder de riem te steken! Dan komt er vast een bemoedigingsbord bij de receptie te staan met al die kaartjes. Alvast dank!

 

 

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment