Door het landelijke initiatief Niet-Alleen is de Raad van Kerken LV gevraagd de activiteiten en initiatieven in Leidschendam-Voorburg te coördineren. Vragen die bij het landelijk platform binnenkomen worden door ons opgepakt samen met alle andere organisaties die zich bij het platform hebben aangemeld. Zo kunnen we ervoor zorgen dat snel een antwoord gegeven wordt op vragen naar contact, directe hulp als boodschappen doen, oppassen, een luisterend oor, deel gaan uitmaken van een telefooncirkel enzovoorts.

Diverse kerken en organisaties zijn een initiatief hiertoe gestart, buiten de informele steun die buren elkaar al bieden via buurtpaps. We zien in veel kerken in onze gemeente dat mensen met elkaar in contact worden gebracht of dat spontaan al doen.

Hebt u vragen of wilt u hulp bieden, meldt u dat dan óf via de website www.nietalleen.nl of direct op leidschendamvoorburg@nietalleen.nl

We proberen elke vraag zo snel mogelijk op te pakken. Er zijn al heel wat verbindingen gelegd en op dit moment zijn de lijstjes met hulpbieders zelfs langer dan de lijstjes met hulpvragers, wat ook nodig is om zo dichtbij mogelijk aan de vraag te kunnen voldoen!