Op16 september vergaderde de Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg in de Maartenszaal van de St Martinuskerk in Voorburg – mooi op gepaste afstand van elkaar. We zijn blij dat dat weer kon.  Wij wisselden uit wat er in de afgelopen maanden in en rond de kerken is gebeurd en ook hoe de verschillende kerken in de komende maanden om zullen gaan met de mogelijkheden die er zijn om weer met mensen bijeen te komen, kerkdiensten te houden en kerkleden thuis te bereiken. In november wordt over dit thema een bijeenkomst georganiseerd met de pastores van alle bij ons aangesloten kerken en geloofsgemeenschappen waarbij we vooral de focus richten op pastoraat in coronatijd.

Op de agenda stonden verder de voortgang rond het kunstwerk met de Vredesvlam in de Mall of the Netherlands, lidmaatschap van het Platform Welkom in L’dam-Voorburg die aan de slag gaan met een project van Justice en Pax, de Vredesweek, Week van de eenzaamheid en de gezamenlijke folder rond kerst en een folder voor nieuwe bewoners van Ldam/Voorburg.

Als er zaken zijn die u aan ons voor wilt leggen, geeft u dat dan door aan uw vertegenwoordiger in de Raad van Kerken of rechtstreeks bij de secretaris op secretaris@raadvankerkenlv.nl