Een gewonde wereld dienen

De Wereldraad van Kerken en de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog te Rome gaven samen een document uit waarin zij pleiten voor een oecumenisch en een interreligieus antwoord op de coronapandemie. Het document verscheen op 27 augustus 2020 en is getiteld ‘Een gewonde wereld dienen in interreligieuze solidariteit. Een christelijke oproep tot reflectie en actie…