Verrezen Christus Parochie viert jubileum en deelt het brood met kinderen in Ethiopiê.

Al 60 jaar is aan de Fonteijnenburglaan in Voorburg de Parochie van de Verrezen Christus actief een speciale parochie die geleid wordt door vrijwilligers. Door corona is een groots jubileumplan anders uitgepakt, er is gevierd in een gezinsviering op 1 oktober. Er is ook geknutseld en gewerkt om bij dit jubileum het brood te kunnen delen met de kinderen van Elf Gasha in Ethiopië. In dit project worden tien kinderen liefdevol opgenomen in het gezin van de familie Mulu. Gezocht wordt naar hun ouders en gekeken of ze naar huis terug kunnen of geholpen worden tot ze zelfstandig verder kunnen met onderwijs, onderdak enz.

De komende weken staat er elke zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur een marktkraam in de kerk waar artikelen gekocht kunnen worden die gemaakt zijn door gemeenteleden. Weet u welkom!

De Raad van Kerken feliciteert de Verrezen Christus Parochie en wenst hen toe dat ze nog heel lang op deze plek mogen samenkomen en vieren.

 

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment