Webinar 20 januari georganiseerd door de landelijke Raad van Kerken: Samengeroepen om vredestichters te zijn

Datum: 20 januari 2021 14:00 – 17:00 Organisatie: Raad van Kerken ism Radboud Universiteit in Nijmegen, Theologische Faculteit Universiteit van Tilburg en Katholieke Vereniging voor Oecumene Het bevorderen van vrede en verzoening behoort tot de kern van een christelijke levenshouding. Hoewel de wens tot vrede op ieders lippen ligt, wordt onze wereld de hele geschiedenis…