Datum:

Organisatie: Raad van Kerken ism Radboud Universiteit in Nijmegen, Theologische Faculteit Universiteit van Tilburg en Katholieke Vereniging voor Oecumene


Het bevorderen van vrede en verzoening behoort tot de kern van een christelijke levenshouding. Hoewel de wens tot vrede op ieders lippen ligt, wordt onze wereld de hele geschiedenis door onverminderd door conflicten en oorlogen geteisterd. Ook vandaag. Doopsgezinden en rooms-katholieken gingen hierover in de jaren negentig met elkaar in dialoog. Het leverde een interessant rapport op dat nu opnieuw in het Nederlands is uitgegeven.

Over dit dialoograpport en de betekenis ervan voor de vredesinzet van de kerken houden we op woensdagmiddag 20 januari 2021 een webinar waarvoor we u van harte uitnodigen.

Aan het programma werken mee
Prof. dr. Peter Nissen presenteert het dialoograpport “Samengeroepen om vredestichters te zijn”
Prof. dr. Fred van Iersel over de vredesinzet van de Kerken tegen de achtergrond van het dialoograpport en de encycliek “Fratelli tutti”
Reacties op de inleidingen door prof. dr. Peter-Ben Smit, dr. Fulco van Hulst en  drs. Ineke Bakker

Uiteraard is er gelegenheid voor vragen en gesprek door deelnemers.

Hier vindt u een gedetailleerd programma en meer informatie over de sprekers.

Organisatie
Dit webinar wordt georganiseerd onder auspiciën van de Raad van Kerken in samenwerking met de leerstoel oecumenica van de Radboud Universiteit in Nijmegen, de leerstoel geestelijke verzorging bij de krijgsmacht aan de Theologische Faculteit van de Universiteit van Tilburg en de Katholieke Vereniging voor Oecumene.

Opgave
U kunt zich voor dit webinar aanmelden via secretariaat@oecumene.nl Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Na aanmelding ontvangt u een link voor deelname aan het webinar dat gehouden zal worden in Zoom.

Het dialoograpport “Samengeroepen om vredestichters te zijn” kunt u bestellen via secretariaat@oecumene.nl Het kost € 10,– plus verzendkosten.

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment