Op 12 januari vergaderde de Raad van Kerken online en besprak daar een aantal thema’s. Graag laten we u weten dat de oecumene ook tijdens de lockdown doorgaat en de kerken niet stilstaan.

We wisselden uit waar ieder mee bezig is en daarbij bleek dat vrijwel alle kerken hun vieringen door laten gaan. Online vieringen via diverse livestream kanalen of met een maximum aantal kerkgangers van 30 aanwezigen en daarnaast velen online die meevieren. We bespraken de zorg voor mensen die afhaken maar daarnaast het feit dat het aantal digitale kerkgangers soms opvallend hoog is. Ook constateerden we de enorme creativiteit om toch contacten te hebben en mooie plannen te realiseren rond advent, kerst en nieuwjaar om de gemeenschap levend te houden en naar buiten te treden.

In alle kerken wordt alweer nagedacht over de mogelijkheden voor het beleven van de vasten/ veertigdagentijd. In andere jaren de gelegenheid voor gezamenlijke vastensoep bijeenkomsten, vieringen en oecumenische vieringen. Via deze website zullen we half februari de plannen van de kerken met u delen.

We bespraken de voortgang rond het monument dat we als Raad van Kerken gaan realiseren in de Mall of The Netherlands. Er komt een kunstwerk op een centrale plaats met daarop een QR code die mensen leidt naar een website met teksten voor bezinning maar ook met handreikingen en verwijzingen naar een luisterend oor en een helpende hand. De Raad van Kerken hoopt hier in maart meer over te kunnen vertellen als het kunstwerk ook daadwerkelijk onthuld kan worden en we zo in omgeving van kopen, consumeren en beleven die de Mall wil zijn, aanwezig te zijn met onze boodschap van Liefde.

We bespraken de activiteiten voor de week van gebed voor de eenheid waarover u in andere berichten kunt lezen.

Ook worden plannen ontwikkeld om aandacht te besteden aan Wereldvrouwendag en Wereldvrouwengebedsdag.

Een inspirerende vergadering waaruit blijkt hoe levend de kerk is in deze moeilijke tijd.

 

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment