Van maandag tot en met zaterdag zal er dagelijks van 12.00 – 12.20 uur een oecumenisch middaggebed worden uitgezonden vanuit de Oude Kerk in Voorburg via deze link.

De Pastores van de verschillende kerken in Leidschendam en Voorburg zullen voorgaan in deze gebedsvieringen. U kunt aan de vieringen meedoen door af te stemmen om 12 uur of later op de dag omdat de livestream op de website blijft staan.

Voorgangers zijn:
Maandag 18 januari    Ds Bart Noort van de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk in Voorburg
Dinsdag 19 januari      Ds Fulco de Vries Bouwstra van de Protestantse Gemeente van Leidschendam
Woensdag 20 januari  Ds Leneke Marchand van de Protestantse Gemeente van Voorburg
Donderdag 21 januari Diaken Pier Tolsma van de St Maarten en Trinitas Parochie Vlietstreek
Vrijdag 22 januari        Priester Kyrillous Saleeb van de Koptische Heilige Maria en Papa Kyrillous VI gemeente van Leidschendam
Zaterdag 23 januari    Pastor Nel van Drie van de Verrezen Christus Parochie uit Voorburg

We volgende de teksten en gebeden aangedragen door de zusters van Grandchamp. In een volgend bericht op deze website meer informatie over het thema “Blijf in mijn liefde”

U kunt dagelijks de tekst meelezen en -bidden; zij zullen aan de abonnees van onze nieuwsbrief dagelijks worden toegezonden via email.
U kunt zich voor ontvangst registreren via de link op onze website en hier .

Het bloemstuk dat u deze week in de kerk zult zien is gemaakt door Greet van Dussel binnen het thema #Blijf in Mijn Liefde.

 

 

De Oude Kerk is dagelijks open voor stilte en gebed en het branden van een kaarsje of neerleggen van een gebedsintentie van 11.45 tot 13.00 uur. Er mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn in de kerk, dus als u een middaggebed in de kerk wilt bijwonen bent u welkom als dat aantal niet al aanwezig is.
Oude Kerk Voorburg, Herenstraat 77.

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment