Blijf in Mijn Liefde. Dat is de oproep die in 2021 centraal staat tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen. Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek dit jaar voorbereidde, wijdt zichzelf al sinds haar ontstaan aan eenheid en gebed.

“Blijf in mijn liefde” (Johannes 15:9) is door de zusters van de oecumenische gemeenschap van Grandchamp in Zwitserland gekozen als uitgangspunt voor 2021. Hierin weerspiegelt zich het charisma van deze oecumenische gemeenschap die zich sinds de jaren dertig van de vorige eeuw toelegt op het gebed en het werk voor de eenheid van christenen.

Het thema #blijfinmijnliefde verwijst naar een uitspraak van Jezus Christus uit Johannes 15. Hij zegt daar tegen zijn discipelen: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.’ Hij blijft in de liefde van de Vader en wil niets liever dan die met ons delen. Hiervoor gebruikt Hij het beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat wij hem kunnen eren en vrucht dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid. Dat is wat we hopen dat er in deze Week van gebed voor eenheid gebeurt. De weg naar de ander en de zorg voor de wereld beginnen bij de weg naar binnen. De vruchten van een leven in Christus worden zichtbaar in de omgang met elkaar en in de verhouding tot de wereld. Stilte neemt hierin een bijzondere plaats in.

Dagelijks spreken de zusters deze tekst uit: Het leven met God en het geven om elkaar zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bidden en werken horen bij elkaar. Wanneer wij in Christus blijven, ontvangen wij de Geest van moed en wijsheid om op te treden tegen alle onrecht en verdrukking.

Bid en werk, opdat Gods koningschap zichtbaar zal zijn. Laat het Woord van God leven blazen in je werken en rusten, de hele dag door. Koester de innerlijke stilte in alles wat je doet, want zo ben je thuis bij Christus. Word vervuld met de Geest van de zaligsprekingen; vreugde, eenvoud en barmhartigheid.

Deze zaligsprekingen zijn uitspraken van Jezus, die staan opgeschreven in Mattheüs 5 vers 3 – 11.

Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

In Leidschendam-Voorburg zal dit thema centraal staan tijdens de gebedsvieringen die wij die week dagelijks online zullen uitzenden.

 

 

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment