BLIJF IN MIJN LIEFDE
Het liturgisch bloemstuk dat zichtbaar is tijdens de oecumenische vieringen is gemaakt door Greet Dussel, lid van de Open Hof gemeente in Voorburg en lid van de oecumenische vrouwengroep voor wereldvrouwendag.

Het is een schikking in zachte tinten.
Tere, lichtroze rozen vormen de basis van de schikking.
Ze staan voor liefde.
Verder paarse schermbloemen die ook gedroogd kunnen worden, symbool voor blijven en vasthouden.
Daarnaast ook besjes, de vruchten, zoals Jezus het heeft beloofd: ‘Blijf in mijn liefde, dan zul je veel vrucht dragen’.