Oecumenische Vieringen in de vasten/ veertigdagentijd in de Martinuskerk in Voorburg, aanvang 19.00 uur. De bijeenkomsten zijn open voor iedereen die mee wil doen. Thema: Jezus volgen in Zijn lijden. Uiteraard worden coronaregels toegepast. Na de viering is er elke avond ook een activiteitenprogramma. De vieringen worden voorbereid door de St Maarten Parochie en de Oude Kerk.

op de woensdagen:

10 maart: Voor Pilatus & voor Herodes

17 maart: Voor Pilatus & naar het kruis geleid

24 maart: De kruisiging & het sterven van Jezus

Aanvang 19.00 uur

Waar: Sint Martinuskerk, Oosteinde Voorburg

Oecumenische Activiteiten in de veertigdagentijd

Op de woensdagen:

03 en 10 maart: Boekbespreking Alleen liefde heeft toekomst door pastor Van Eijk

17 maart: Het Kruis door ds. Giel Schormans

24 maart: De Pesachmaaltijd door Netty Dondorp

Tijd: 19.45 uur tot 20.30 uur

Waar: Sint Martinuskerk, Oosteinde Voorburg