Op 5 maart was het Wereldgebedsdag. De gefilmde oecumenische gebedsviering die onze vrouwengroep maakte is inmiddels meer dan 400 keer bekeken en blijvend te zien op de home pagina van onze website.

Thema dit jaar is ‘Rotsvast’. Het materiaal is dit jaar voorbereid door vrouwen uit Vanuatu een eiland in de Stille Zuidzee. Centrale Bijbeltekst is Matteüs 7:24-27 – Building on a strong fundation.

Ieder jaar gaat op de eerste vrijdag in maart het gebed opnieuw de wereld rond. Op elk uur van de dag ontwaken telkens andere volkeren. En gedurende 24 uur vinden ergens in de wereld bijeenkomsten plaats waar dezelfde noden voor God gebracht worden, dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde Schriftgedeelten worden gelezen. Op deze bijzondere dag voelen honderdduizenden mensen zich door gebed verenigd en bemoedigd.

In Leidschendam-Voorburg konden we dit jaar niet bij elkaar komen, zoals gebruikelijk. Daarom is door onze vrouwengroep een andere manier gevonden om toch samen, in de kerken in onze woonplaats, en thuis bijeen te zijn in een moment van gebed. Onder de creatieve leiding van Adrienne van Mourik zijn door Emy Janson vrouwen (van alle leeftijden samen) gefilmd die stukken van de door de vrouwen uit Vanuatu aangedragen teksten lezen en gebeden uitspreken, omlijst door muziek van de leden van de groep. Ook vertellen vrouwen wat rotsvast geloven in hun leven betekent en over een rotsvast geloof van een Bijbelse voorvader.

Dank aan allen die meewerkten en de kerken die hun deuren voor ons openstelden. Dat alles leidde tot een heel speciale gebedsviering van ongeveer 20 minuten, waarbij de kracht van samen geloven en bidden en de pracht van onze kerken mooi in beeld komt.

Lees en bid met ons mee door op onze website het filmpje aan te klikken op de eerste pagina  en op ons eigen Youtube kanaal