20 jaar Charta Oecumenica

Naar aanleiding van de 20ste verjaardag van de Charta Oecumenica gaven de voorzitters van de Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE) en van de Conferentie van Europese Kerken (CEC) de volgende gezamenlijke verklaring uit. Gezamenlijke verklaring 12 april 2021 De afgelopen twintig jaar heeft het Europese continent een betrekkelijk vreedzame periode doorgemaakt, die gepaard ging met…