Doe op 20 juni mee met Wereldvluchtelingendag. Sta op vluchtelingenzondag 20 juni samen stil bij het lot van mensen wereldwijd op de vlucht. Kerk in Actie heeft liturgiesuggesties voor in de dienst en andere creatieve manieren om aandacht te geven aan vluchtelingen en statushouders om ons heen.

Deel je Cake is een idee om in coronatijd contact te leggen met ‘nieuwe Nederlanders’ (zoals vluchtelingen met een status zichzelf liever zien) in uw buurt en hen te verrassen met zelfgemaakt lekkers. Of doe mee met de Wake voor vluchtelingen, tegelijk met de inspirerende 24-uurs livestream wakevoorvluchtelingen.nl vanuit het buurt-en-kerkhuis Bethel in Den Haag, de plek van de kerkasielwake in 2018/2019 voor de familie Tamrazyan. Al het materiaal vindt u op protestantsekerk.nl/20juni.

Sta stil bij mensen wereldwijd op de vlucht

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden vluchtelingen, waaronder veel kinderen, in Griekse vluchtelingenkampen. Ze zijn hier aangekomen uit landen als Afghanistan, Syrië, Congo en Ethiopië, op zoek naar warmte, veiligheid en een betere toekomst. Is dit de plek waar ze eindigen? Hun situatie is urgenter dan ooit. Kerk in Actie werkt in Griekenland samen met 3 partnerorganisaties. Samen geloven we dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven. Kerk in Actie helpt met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren ze in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen.

Ontmoeting verandert

Als je vluchtelingen ontmoet doet dat iets met je. Er groeit betrokkenheid, solidariteit. Zo’n ontmoeting doet ook iets met de vluchteling, met zijn of haar gevoel van waardigheid, van zich gehoord en gezien voelen. Ook de vluchteling gaat ons land anders ervaren. In alle wakes en in veel zondagse kerkdiensten op Wereldvluchtelingendag wordt stil gestaan bij ‘ontmoetingen’ en veranderingen die deze teweeg hebben gebracht.

Foto: Niels Wenstedt namens Marijn Fidder Fotografie (overgenomen Kerk in Actie)