Ook dit jaar legde de Raad, namens alle kerken en geloofsgemeenschappen, bloemen bij het monument Vrede en Vrijheid in Park Sijtwende. Dit jaar vond dit evenals vorig jaar zonder publiek plaats. Opnames van de herdenking bij alle monumenten in onze woonplaats zijn te zien op het YouTubekanaal van de gemeente en alle sociale mediakanalen  Namens de Raad hebben we ook iets gezegd over waarom wij als kerken meedoen aan deze bloemenhulde waarvan slechts een kort zinnetje te zien is. Raadsleden hebben hiervoor teksten aangeleverd.

Op 4 mei om 12 uur werd het middaggebed, dat dagelijks wordt uitgezonden vanuit de Oude Kerk, verzorgd  door de Raad van Kerken. Ds Pé Wapenaar leidde het middaggebed en heeft daarin aandacht geschonken aan het speciale karakter van deze dag. Dan bidden we voor allen die door oorlogsgeweld en vervolging zijn omgekomen en lijden aan onderdrukking en uitsluiting.
Het is nog te zien via de livestream via deze link

De Raad heeft ook een kanselboodschap naar alle kerken gezonden met de vraag in de dienst van 2 mei in gebed hieraan aandacht te besteden.

Graag deel ik enkele gedachten uit de Raad hieronder:
Pier Tolsma schrijft:

Wij zijn geschapen als vrije mensen. Vrijheid is een wezenlijk aspect van onze menselijke waardigheid. Vrij om lief te hebben, vrij om het goede te doen, vrij om te geloven, vrij om je te ontplooien en te groeien in goedheid en waarheid.
Vrijheid in christelijke zin is iets wezenlijk anders dan in neoliberale zin. Christelijke vrijheid is niet ‘kunnen doen waar je zin in hebt’. Christelijke vrijheid maakt ook verantwoordelijk. Filosofen spreken over enerzijds positieve vrijheid en anderzijds negatieve vrijheid. Bij negatieve vrijheid gaat jouw vrijheid al gauw ten koste van de vrijheid van de ander. Dat is dan ook de begrenzing van de negatieve vrijheid. Positieve vrijheid is onbegrensd. Zij kan echter wel door bijvoorbeeld dictatuur bedreigd worden.

En hieronder woorden van predikant en verzetsstrijder Dietrich Bonhoeffer om te overdenken:

Een terugkerend aspect in Bonhoeffers ideeën over vrede en vrijheid is het handelend optreden. Vrijheid groeit als je dingen doet. In het begin van Hitlers bewind sprak Bonhoeffer zich al uit tegen het beperken van de vrijheid van Joden in Duitsland. Later besluit hij terug te komen uit het veilige, vrije Amerika om te vechten voor de vrijheid in Duitsland. En uiteindelijk beraamt hij zelfs een moordaanslag op Hitler. Oftewel: Bonhoeffers woorden werden daden.

Wat kun jij vandaag de dag doen om vrede en vrijheid te bevorderen?