Ook dit jaar legt de Raad, namens alle kerken en geloofsgemeenschappen, bloemen bij het monument Vrede en Vrijheid in Park Sijtwende. Dit jaar zal dit evenals vorig jaar zonder publiek plaatsvinden. Opnames van de herdenking bij alle monumenten in onze woonplaats zullen te zien zijn op het YouTubekanaal van de gemeente en alle sociale mediakanalen direct na de uitzending van de herdenking op de Dam om ongeveer 20.30 uur. U kunt het ook later bekijken. Namens de Raad zullen we ook iets zeggen over waarom wij als kerken meedoen aan deze bloemenhulde. Raadsleden hebben hiervoor teksten aangeleverd.

Op 4 mei om 12 uur zal het middaggebed, dat dagelijks wordt uitgezonden vanuit de Oude Kerk, verzorgd worden door de Raad van Kerken. Ds Pé Wapenaar zal het middaggebed leiden en daarin aandacht schenken aan het speciale karakter van deze dag. Dan bidden we voor allen die door oorlogsgeweld en vervolging zijn omgekomen en lijden aan onderdrukking en uitsluiting.
U kunt hieraan in de kerk deelnemen (maximum 30 personen) of via de livestream via deze link

Dit jaar vanwege de corona maatregelen geen viering in de Martinuskerk en geen Stille Tocht naar het monument, maar u kunt thuis mee herdenken.
De Raad heeft ook een kanselboodschap zenden naar alle kerken gezonden met de vraag in de dienst van 2 mei in gebed hieraan aandacht te besteden.

Graag deel ik enkele gedachten uit de Raad hieronder:
Pier Tolsma schrijft:

Wij zijn geschapen als vrije mensen. Vrijheid is een wezenlijk aspect van onze menselijke waardigheid. Vrij om lief te hebben, vrij om het goede te doen, vrij om te geloven, vrij om je te ontplooien en te groeien in goedheid en waarheid.
Vrijheid in christelijke zin is iets wezenlijk anders dan in neoliberale zin. Christelijke vrijheid is niet ‘kunnen doen waar je zin in hebt’. Christelijke vrijheid maakt ook verantwoordelijk. Filosofen spreken over enerzijds positieve vrijheid en anderzijds negatieve vrijheid. Bij negatieve vrijheid gaat jouw vrijheid al gauw ten koste van de vrijheid van de ander. Dat is dan ook de begrenzing van de negatieve vrijheid. Positieve vrijheid is onbegrensd. Zij kan echter wel door bijvoorbeeld dictatuur bedreigd worden.

En hieronder woorden van predikant en verzetsstrijder Dietrich Bonhoeffer om te overdenken:

Een terugkerend aspect in Bonhoeffers ideeën over vrede en vrijheid is het handelend optreden. Vrijheid groeit als je dingen doet. In het begin van Hitlers bewind sprak Bonhoeffer zich al uit tegen het beperken van de vrijheid van Joden in Duitsland. Later besluit hij terug te komen uit het veilige, vrije Amerika om te vechten voor de vrijheid in Duitsland. En uiteindelijk beraamt hij zelfs een moordaanslag op Hitler. Oftewel: Bonhoeffers woorden werden daden.

Wat kun jij vandaag de dag doen om vrede en vrijheid te bevorderen?