Het Overlegorgaan Joden, Christenen, Moslims (OJCM) vroeg op 14 mei, midden in de beschietingen en bombardementen vanuit Gaza en vanuit Israel op Gaza, religieuze leiders wereldwijd om op te roepen tot het stoppen en definitief beëindigen van geweld in Jeruzalem. Het OJCM schrijft in de brief dat ‘Jeruzalem, de stad die door onze drie religies als heilig wordt gezien, een symbool van vrede zou moeten zijn’.

“Wij vragen de leiders van alle drie de religies om op te roepen tot het stoppen en definitief beëindigen van geweld. Geef partijen de ruimte om in goed vertrouwen te onderhandelen in een zoektocht naar een evenwichtige, rechtvaardige en op vrede gebaseerde oplossing voor de stad die door ons allemaal als een heilige plek wordt beschouwd.”

In het Overleg Joden, Christenen, Moslims participeren de Raad van Kerken, het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom, het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap en het Contactorgaan voor Moslims en Overheid.

In aansluiting op de oproep van het OJCM, riep de Raad van Kerken gemeentes en parochies op om te bidden voor vrede in Jeruzalem, Gaza en andere plaatsen.
Ook nu er na dagen van geweld en verwoesting een wapenstilstand is, is het lijden groot en is de echte vrede nog ver weg.
Organisaties als Kairos-Sabeel Nederland zoeken naar een vreedzame oplossing van het conflict. De Palestijnse Christenen roepen op tot constant gebed: hier vindt u de link naar de Wave of Prayer van deze maand