Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. Rond die datum zal er in de kerken aandacht voor vluchtelingen zijn. Dit jaar echter speciale aandacht voor hen die op de vlucht zijn omgekomen. Tussen 2014 en 2020 stierven meer dan 44000 mensen op zoek naar een beter leven aan de grenzen van Europa. Ze verdronken in de Middellandse Zee, de Evros of het Kanaal, of stierven door bevriezing in de bergen van de Balkan en de Alpen. Op initiatief van de organisatie MiGreat worden zij in de maand juni op allerlei plekken in heel Europa herdacht. Ook in Leidschendam en Voorburg gebeurt dat.

Zo worden deze mensen herdacht  in de middaggebeden in juni in de Oude Kerk. Iedere dag om 12 uur is er zo’n middaggebed en worden de namen genoemd van omgekomen vluchtelingen. In totaal worden 100 namen genoemd. We roepen de naam van God aan voor hen en bidden om ontferming. Door hun namen te noemen bevestigen we dat hun leven kostbaar is en door God gewild. Dit gebed raakt ook onszelf. We kunnen onze ogen niet sluiten voor wat er gaande is, ook als we niet direct een oplossing weten. Het gebed is een roep om recht in het hart en aan de grenzen van Europa. We hopen dat veel mensen meebidden. In de Oude Kerk, vanaf 1 juni, dagelijks (behalve zondag) om 12 uur. Ook thuis te volgen via: kerkdienstgemist.nl, kijk bij Oude Kerk Voorburg.

 

Elke dag worden de namen die die dag genoemd zijn, op kleine monumentjes geschreven. Dit om mensen een gezicht te geven en erbij stil te staan, dat zij mensen zijn zoals wij. De monumentjes krijgen tot 20 juni een plaats in de kerktuinen van de initiatief- nemende kerken: De Open Hof (Koningkerk, Bruining Ingenhoeslaan)) en de Oude Kerk (Herenstraat 77). Op tal van plaatsen in Europa worden in de maand juni op deze manier mensen herdacht.

Betrokken zijn/raken? Sta even stil bij de monumenten, en noem zacht voor jezelf de namen. Ook in het middaggebed waar de namen klinken bent u/je van harte welkom: van maandag t/m vrijdag in de Oude Kerk om 12.00. Een kaarsje aansteken als teken van gebed en/of gedachtenis kan van 11.45 tot 13.00.

Op heel veel plaatsen in Nederland zal worden gebeden. Ook worden borden met namen gemaakt. Op 20 juni zullen die borden op het strand in Scheveningen bij elkaar gebracht worden. Om 16:00 is er een herdenkingsdienst.

Wilt u ook in de eigen kerk gebed en aandacht aan de vluchtelingen te geven?

Als u in juni daaraan mee wilt doen neem dan voor meer informatie contact op met Hans Kruijssen, secretaris Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg: email: secretaris@raadvankerkenlv.nl

 

Belangrijk punt van Churches Commission for Migrants in Europe (CCME) en de Raad van Kerken (RvK): maak legale migratie mogelijk, waardoor mensen niet gedwongen worden om met mensensmokkelaars in zee (!) te gaan. Dat betekent uiteraard niet automatisch toekennen van asiel aan iedereen. En uiteraard: voer gewoon de regels van het vluchtelingenverdrag uit.

Voor wie meer wil lezen deze brieven:

van de kerken uit Italië over de situatie op Lampedusa: 14-21 Lampedusa

Van de CCME: CEC CCME commemoration World Refugee Day 2021