Op 20 juni werd op het Scheveningse strand het monument opgebouwd waar ook de Voorburgse kerken aan bijgedragen hebben. Indrukwekkend om alle monumenten uit het hele land

samengevoegd te zien en je te beseffen dat dit (nog) maar 7000 van de meer dan 44.000 mensen zijn die omgekomen zijn aan de grenzen van Europa. Indrukwekkend ook om te namen en verhalen te horen die de diverse sprekers voorlazen, met daarbij hoe mensen gestorven of gevonden waren. Niet te beseffen dat mensen zich gedwongen zagen smokkelaars in de arm te nemen, of na de vlucht in kampen of in de open lucht zichzelf het leven benamen omdat ze geen uitzicht zagen.

We hopen dat de aandacht die het monument, ook al werd het in de avond van 20 juni weer van het strand weggehaald harten geraakt heeft en aanzet tot een meer humaan beleid en tot het zien van migranten als mensen die evenveel waard zijn als wij en die dezelfde rechten hebben. Vele sprekers, waaronder politici, vertegenwoordigers van organisaties als Amnesty International, Stichting Vluchteling en vluchtelingen zelf. We hielden twee minuten stilte na het voorlezen van een gedicht over vissers die mensen hielpen die dreigden te verdrinken en die nu gevangen zitten op verdenking van mensensmokkel. De directeur van Jantje Beton wees vooral op de vele kinderen die omkwamen, sommigen nog maar enkele dagen oud.

 

 

Vanuit Leidschendam-Voorburg waren velen aanwezig. Ineke Bakker, voorzitter van de werkgroep vluchtelingen van de Raad van Kerken sprak over de rol van kerken bij opvang van o.a. ongedocumenteerden en mensen die op straat belanden. Ook zij las namen voor.