Op zondag 10 oktober is de voorlaatste etappe van de tocht door Nederland van een internationale groep ‘klimaatpelgrims’ groots gevierd. De groep ging in augustus van start in Polen en hoopt eind oktober aan de vooravond van de klimaattop in Glasgow aan te komen.

Een kleine honderd ‘meelopers’ nam deel aan de etappe van Amsterdam-Zuidoost naar Hoofddorp. Aan de start werden zij uitgezwaaid door kerkgangers. Bij aankomst in Hoofddorp werd de groep ontvangen door weer een nieuwe groep kerkelijke vrijwilligers. In de tuin van de Johannes de Doperparochie vond een slotceremonie plaats. Mgr. Gerard de Korte en René de Reuver, scriba van de PKN, spraken over onze opdracht om met eerbied om te gaan met de schepping. De klimaatverklaring die de afgelopen weken door ruim 2100 mensen is ondertekend, werd door hen plechtig aan een van de klimaatpelgrims overhandigd. De handtekeningen worden in Glasgow aan regeringsleiders van de VN-Klimaattop overhandigd.

Groene Kerken en Vastenactie hebben het Nederlandse gedeelte van de tocht georganiseerd. Nog voor de zomer hebben zij tientallen kerken op de route bereid gevonden de klimaatpelgrims onderdak te bieden. Het was oecumenische samenwerking in optima forma.

Op lokaal niveau werd door vrijwilligers bergen werk verzet om de ontvangst te organiseren, lokale media te informeren, speciale klimaatdiensten voor te bereiden en lokale bestuurders te betrekken. En passant zorgde de pelgrimage voor versterking van contacten tussen kerken.

Ook de eigen kerkelijke gemeenschap kreeg nieuwe impulsen om meer aandacht te besteden aan de zorg voor de schepping. De voorzitter van de Graankorrelparochie in Amsterdam mailde een dag later: “Met een traan in de ogen kijk ik terug op een zeer mooie samenwerking. De vele vrijwilligers die zelf zagen wat er moest gebeuren, de mooie eucharistieviering, de ontvangst van de daglopers op het kerkplein, de zegen en het lied. Ik hoop dat ook inhoudelijk bij iedereen een vlammetje is aangestoken of zelfs aangewakkerd om binnen onze eigen kring te bedenken hoe wij nog verder aandacht en concrete stappen kunnen ondernemen om de klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken. Laten wij tijdens de top in Glasgow bidden voor een positieve uitkomst, en denken aan de contacten met de pelgrims die wij  maar een halve dag hebben meegemaakt en welke vreugde ons dat heeft gebracht.”

Gerard Moorman, werkgroep Laudato Si’ van de Konferentie van Nederlandse Religieuzen

Overgenomen van de website van de landelijke Raad van Kerken.

Laten wij ook in Leidschendam-Voorburg als kerken meebidden voor de klimaattop in Glasgow en onze kerken vergroeien en zorg besteden aan de Schepping!

Activiteiten waaraan u kunt meedoen:

  • Petitie voor klimaatgerechtigheid. De pelgrims nemen een internationale petitie mee die ook in Nederland kan worden getekend. De petitie zal worden aangeboden aan de voorzitter van de klimaattop in Glasgow (COP 26). Info en tekenen
  • 17-18 oktober: mondiale actie Faiths4ClimateJustice van GreenFaith, een multireligieuze coalitie voor klimaatgerechtigheid. Ook vanuit Nederland kan meegedaan worden. Info en aanmelden
  • 6 november: Grote klimaatmars tijdens COP 26. Deze mars wordt in vele landen gehouden. De organisatie in Nederland is in handen van een brede klimaatcoalitie onder leiding van Oxfam Novib. Kerkleden en -groepen doen eraan mee, en kunnen een zelfgemaakte banner voeren: ‘Kerken voor Klimaatgerechtigheid’. Kerken kunnen overwegen hun klokken te luiden. De start is in Amsterdam. Meer info en aanmelding
  • 6 november: Bij de start van de demonstratie wordt een viering georganiseerd in de Dominicuskerk. Meer info volgt.
  • Bidden. Een internationale coalitie, de Global Prayer and Action Chain for Climate Justice, roept op tot gebed en actie. Ook hier kan de internationale petitie getekend worden. Meerinfo. Gebedsvoorbeelden kunnen gratis gedownload en vertaald worden.
  • Klimaatdienst houden. Kerken kunnen een dienst wijden aan de schepping en COP 26. Veel kerken in gastland Groot-Brittannië doen dat ook. Liturgisch materiaal kan gratis gedownload en vertaald worden: Kerk en Milieu | Micha Nederland | Season of Creation | Sustainable preaching
  • Oecumenische dienst COP 26. De Wereldraad van Kerken organiseert een oecumenische viering tijdens COP 26, op zondag 7 november in de St. Mungo’s kathedraal in Glasgow. Mogelijk is deze te volgen via een livestream. Meer info volgt.
  • Meer informatie voor kerken over COP 26 (in het Engels)