Het jaarthema dit jaar is: “Geloven zonder de kerk”
De dames komen weer bijeen op 20 oktober in de Haard bij de Petrus en Pauluskerk in Leidschendam.
De inleiding wordt dan verzorgd door Bep van Sloten, voorzitter van de Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg.  Na de interactieve inleiding zullen we ook dan met elkaar in gesprek gaan over de tekst: “Je weet pas wat je zoekt als je het hebt gevonden”.

Na een lange tijd waarin alleen online diensten bezoeken mogelijk was zonder de gebruikelijke gemeenschappelijke bijeenkomsten of koffiedrinken bespraken wij op 15 september of je zonder kerk ook kunt geloven. Wat maakt voor ons het begrip “kerk” uit: is het de plek waar je gevoed wordt en kun je zonder, of zijn er andere wegen om geloof te beleven en te voeden? In hoeverre mis je de gemeenschap die je inspireert en bij het geloof bepaalt?
Ook de kleine kringen zijn weer begonnen.

Nieuwe deelnemers uit alle kerken zijn van harte welkom.

Meer informatie bij Marianne Pompert, voorzitter van de kerngroep

pompertmarianne@gmail.com