Het jaarthema dit jaar is: “Geloven zonder de kerk”
De vrouwen uit verschillende kerken komen als het kan weer bijeen op woensdag 19 januari om 10.00 uur in de Maartenszaal bij de Sint Martinuskerk in Voorburg

Nieuwe deelnemers uit alle kerken zijn van harte welkom.
Het is heel interessant om zo als vrouwen uit verschillende geloofstradities te spreken. 

Meer informatie bij Marianne Pompert, voorzitter van de kerngroep

pompertmarianne@gmail.com