Het jaarthema dit jaar is: “Geloven zonder de kerk”
De vrouwen uit verschillende kerken komen weer bijeen op woensdag 15 december om 10.00 uur in de Dorpskerk in Leidschendam: adventsviering met medewerking van Vigilia van Akkeren.

Nieuwe deelnemers uit alle kerken zijn van harte welkom.
Het is heel interessant om zo als vrouwen uit verschillende geloofstradities te spreken. 

Meer informatie bij Marianne Pompert, voorzitter van de kerngroep

pompertmarianne@gmail.com