Welke ruimte hebben wij over voor mensen in nood? Waar is de barmhartige rek in onze systemen? Welke randen en marges kunnen wij veiligstellen voor mensen zonder papieren? Deze vragen kwamen aan de orde op de werkdag van de werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken op

Vanwege de maatregelen werd de “dag” beperkt tot een online sessie van 2 uur. 

Doel van de dag was de situatie van rechteloze vluchtelingen onder de aandacht te brengen. Wie zijn deze mensen en wat zijn de ervaringen van kerken die hen voor korte of langere tijd opvangen? Deze belangrijke bijeenkomst kan nog worden bekeken via de website van de Raad (of via YouTube): https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2021/11/bijeenkomst-vluchtelingen/ Op de website is ook een pdf te vinden van de lezing van Derk Stegeman.

Omdat de nood hoog is met betrekking tot de opvang van rechteloze vluchtelingen, heeft de werkgroep er niet voor willen kiezen de werkdag helemaal over de winter heen te tillen. De bedoeling van de werkdag was namelijk ook gelegen in de start van een netwerk van kerken en gemeenschappen, die willen helpen in de opvang van rechteloze vluchtelingen. De werkgroep Vluchtelingen wil gaan werken aan de opbouw van contacten in het land om met dit netwerk een begin te maken.

In heel het land zijn kerken en leden van kerkgemeenschappen al actief betrokken bij de opvang van (rechteloze) vluchtelingen. Anderen denken na over een dergelijke rol en willen er meer over weten. In de maanden na 20 november zou de Werkgroep Vluchtelingen graag met hen in contact willen treden om informatie uit te wisselen, dwarsverbanden te leggen en elkaar te inspireren. Vanuit de werkgroep zou men bij u op bezoek kunnen komen om hierover verder te spreken. Ook is het mogelijk om via videomeetings met elkaar in contact te komen en (bijvoorbeeld in een regio) verbindingen te leggen, met als doel van elkaar te leren en elkaar te versterken. U kunt uzelf of uw groep aanmelden via rvk@raadvankerken.nl

Gehoopt zo de komende maanden wat stappen te zetten, zodat een volgende fysieke bijeenkomst in het voorjaar daarop verder kan bouwen. Op deze manier hoopt de werkgroep de komende maanden het begin van een netwerk te bouwen van kerken en gemeenschappen, die hun deuren openen voor de opvang van rechteloze vluchtelingen in ons land.