Oecumenisch leesrooster 2022-2031

Op 14 januari 2022 verschijnt het Oecumenisch Leesrooster 2022-2031, een negenjarig lees- en zingrooster dat met Advent 2022 (A-jaar) ingaat. De basis van het Oecumenisch Leesrooster ligt in het Common Lectionary, een afgeleide van de ABC-jarigheid van het Romeins Missaal (1969, herzien in 1981). Dit Common Lectionary (1983), later herzien tot Revised Common Lectionary (1992), heeft in Nederland twee edities die zijn vervat in het Oud-Katholiek…

Vier Kerst mee in de kerk

Lees en download ons overzicht van kerkdiensten op Kerstavond en beide Kerstdagen bij u in de buurt.   Op Kerstavond zien we andere jaren in de kerken blijde en verwachtingsvolle gezichten. Nu er weer een lockdown is heeft dat ook gevolgen voor de kerkdiensten. Veel kerken hebben alleen kerstvieringen die online te volgen zijn. Misschien…

Kerstboodschap Raad van Kerken

De Raad van Kerken in Nederland stuurt zijn kerstbrief naar allen die betrokken zijn bij het oecumenisch werk van de Raad. In deze adventstijd staan we als kerken wederom voor de uitdaging om elkaar langs andere wegen dan gebruikelijk te steunen en te bemoedigen. Advent betekent uitzien naar het Licht dat in onze wereld komt,…