Kerstboodschap Raad van Kerken

De Raad van Kerken in Nederland stuurt zijn kerstbrief naar allen die betrokken zijn bij het oecumenisch werk van de Raad. In deze adventstijd staan we als kerken wederom voor de uitdaging om elkaar langs andere wegen dan gebruikelijk te steunen en te bemoedigen. Advent betekent uitzien naar het Licht dat in onze wereld komt,…