De Raad van Kerken in Nederland stuurt zijn kerstbrief naar allen die betrokken zijn bij het oecumenisch werk van de Raad.

In deze adventstijd staan we als kerken wederom voor de uitdaging om elkaar langs andere wegen dan gebruikelijk te steunen en te bemoedigen. Advent betekent uitzien naar het Licht dat in onze wereld komt, dat ons draagt en hoop geeft voor de toekomst. Laat ons in deze hoop en verwachting op weg gaan naar de viering van het Kerstfeest!

Wij bidden dat het licht van de hoop in onszelf brandend mag blijven, om gedeeld te worden in onze huizen en woonplaatsen met mensen die op onze weg komen. En mocht het dreigen uit te doven, dat het dan door anderen weer ontstoken wordt.

Een Gezegende Advent en een Zalig en Gezegend Kerstfeest!

Kerstbrief downloaden