Heilig verklaring Pater Titus Brandsma

Wie was pater Karmeliet Titus Brandsma? Waarom wordt hij heilig verklaard? Wat is zijn betekenis, ook vandaag de dag? Op 15 mei is de heiligverklaring in Rome. Er is recent een magazine uitgekomen: ‘Titus Brandsma. Heilige van de Lage Landen’ . Geïnteresseerden kunnen het blad gratis aanvragen bij het bisdom Den Bosch op het adres…

Solidariteitsbezoek Raad van Kerken aan Griekenland

Van 13 – 18 maart bezoekt een delegatie van de Raad van Kerken in Nederland kerken en hulporganisaties die zich inzetten voor vluchtelingen in Griekenland. De Raad van Kerken wil daarmee solidariteit betuigen met Griekse kerken en hulporganisaties én de erbarmelijke situatie van vluchtelingen in Griekenland onder de aandacht brengen in Nederland. Juist nu alle aandacht gaat naar de vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne mogen we ook deze vluchtelingen niet…

Wereldgebedsdag vrijdag 4 maart 2022

Op vrijdagavond 4 maart om 19:30 uur was er een prachtige viering in de Oude Kerk in Voorburg! De dienst kan nog steeds online worden meegemaakt  op kerkdienstgemist (ook livestream).  Elk jaar is de eerste vrijdag in maart wereldgebedsdag. Deze dag wordt voorbereid door vrouwen, steeds uit een ander land. Dit jaar waren dat vrouwen…

Nationaal gebed voor vrede en verbinding

Aan de vooravond van de Week van gebed voor eenheid vindt op zaterdag 15 januari een Nationaal Gebed plaats. De initiatiefnemers zijn getroffen door de verdeeldheid tussen mensen, in geloofsgemeenschappen en de samenleving rond de aanhoudende coronacrisis. In het gebed wordt God gevraagd om vrede, verbinding, mildheid en eenheid. Datum: 15 januari 2022 20:00 – 21:30,  Organisatie: Raad…

Oecumenisch leesrooster 2022-2031

Op 14 januari 2022 verschijnt het Oecumenisch Leesrooster 2022-2031, een negenjarig lees- en zingrooster dat met Advent 2022 (A-jaar) ingaat. De basis van het Oecumenisch Leesrooster ligt in het Common Lectionary, een afgeleide van de ABC-jarigheid van het Romeins Missaal (1969, herzien in 1981). Dit Common Lectionary (1983), later herzien tot Revised Common Lectionary (1992), heeft in Nederland twee edities die zijn vervat in het Oud-Katholiek…

Kerstboodschap Raad van Kerken

De Raad van Kerken in Nederland stuurt zijn kerstbrief naar allen die betrokken zijn bij het oecumenisch werk van de Raad. In deze adventstijd staan we als kerken wederom voor de uitdaging om elkaar langs andere wegen dan gebruikelijk te steunen en te bemoedigen. Advent betekent uitzien naar het Licht dat in onze wereld komt,…