Staat de democratie in Nederland onder druk? Hoe ervaar jij dat? Ga je het gesprek hierover aan?

Traditiegetrouw organiseerde PAX ook dit jaar met duizenden mensen de vredesweek. Van 16 tot en met 24 september 2023 honderden lokale activiteiten plaats met een gemeenschappelijk doel: vrede. Dit jaar was er speciale aandacht voor de polarisatie in de samenleving en de mate waarin onze democratie onder druk staat. Hoe ervaren de mensen dat, wat zijn de…

Leertheater over vormen van Eenzaamheid, vrijdag 29 september, bij dienstencentrum Stichting Duivenvoorde, Duivenvoorde 262 in Leidschendam

De voorbereiding van de Week van ‘Oog voor elkaar’ zijn in volle gang. Een mooi moment om te netwerken en meer te leren over eenzaamheid middels het Leertheater over vormen van eenzaamheid; er is nog plek! Eenzaamheid kent vele vormen, die lang niet allemaal even duidelijk te herkennen zijn. In het Leertheater worden 6 typen…

30 september Gebedswake in Rome

Een oecumenische gebedswake in Rome   Op zondag 15 januari heeft paus Franciscus in Rome aan het einde van het Angelusgebed aangekondigd dat de werkzaamheden van de volgende vergadering van de synode van de rooms-katholieke kerk zullen worden voorafgegaan door een oecumenische gebedswake op zaterdag 30 september op het Sint-Pietersplein in Rome:   « De weg…

Classis in de Protestantse kerk vergelijkbaar met het Bisdom in de katholieke kerk?

Elke classis van de Protestantse Kerk heeft een eigen geestelijk leider, de classispredikant. Het bemoedigen van de gemeenten in de classis is een van de belangrijke taken. De Protestantse Kerk is verdeeld in elf regio’s, classes. Elke classis heeft een eigen ‘geestelijk leider’, de classispredikant. De belangrijkste taak van de classispredikant is het gestalte geven…