12 mei OECUMENELEZING 2023, GEERTEKERK | UTRECHT

Het thema van de Oecumenelezing op vrijdagmiddag 12 mei is ‘Gods complot: méér dan polarisatie. Polarisatie zit in de lucht, tenen zijn lang en lontjes zijn kort, tegenstellingen tussen groepen mensen leiden tot heftige confrontaties, waarbij ieder het eigenbelang vooropstelt tegen dat van een ander.   Direct aanmelden > Hoe gaan kerken met scherpe tegenstellingen…

Vasten: is het een ongemakkelijk woord geworden? Kan het een inhoud krijgen die van déze tijd is? Lees wat ds Gert Jan de Bruin schreef.

De veertigdagentijd begint op Aswoensdag. Lijdenstijd noemden we deze periode vroeger wel in protestantse kring, vastentijd hoor je tot op vandaag in katholieke kring. De religies kennen een praktijk van vasten. Het Jodendom weet van een praktijk van vasten, de Islam heeft de ramadan. In onze kerken heeft het er soms de schijn van dat…

GROEN EN SOLIDAIR door Marjolein Tiemens-Hulscher voorzitter van de werkgroep Theologie, kerk en duurzaamheid

Duurzaamheid hoort tot het hart van de kerk. Dat vloeit voort uit de liefde van christenen voor God en Zijn schepping. Dit wil echter niet zeggen dat christenen zich ook daadwerkelijke duurzamer gedragen dan niet christenen, zoals bleek uit een recent onderzoek. van het Nederlands Dagblad en GroeneKerken. Er is nog een vertaalslag nodig van de waarde…

Aan tafel! U bent welkom bij een wekelijkse maaltijd in de kerken van de Protestantse Gemeente Leidschendam/Leidschenveen

De Protestantse Gemeente Leidschendam/Leidschenveen organiseert een wekelijkse maaltijd in een van de kerken! Deze wekelijkse maaltijden vinden plaats tot en met 30 maart. Graag willen we u op deze avonden treffen. De maaltijd start om 18:00 uur en is rond 19:00 weer afgelopen. In de afgelopen tijd hebben we mogen ervaren dat de maaltijd op…

Presentatie rapport ‘Armoede in Nederland’

Op 30 januari is het rapport ‘Armoede in Nederland’ gepresenteerd aan minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen door SKIN-voorzitter, ds. Rhoinde Mijnals-Doth. Het onderzoek wijst uit dat de aanpak veelzijdig en onvoorwaardelijk is, maar voor hulpvragers vaak onbekend. Met het rapport ‘Armoede in Nederland 2020-2022: Onderzoek naar hulpverlening door diaconieën, parochiële caritasinstellingen en…