20 juni Wereldvluchtelingendag

Doe op 20 juni mee met Wereldvluchtelingendag. Sta op vluchtelingenzondag 20 juni samen stil bij het lot van mensen wereldwijd op de vlucht. Kerk in Actie heeft liturgiesuggesties voor in de dienst en andere creatieve manieren om aandacht te geven aan vluchtelingen en statushouders om ons heen. Deel je Cake is een idee om in…

20 jaar Charta Oecumenica

Naar aanleiding van de 20ste verjaardag van de Charta Oecumenica gaven de voorzitters van de Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE) en van de Conferentie van Europese Kerken (CEC) de volgende gezamenlijke verklaring uit. Gezamenlijke verklaring 12 april 2021 De afgelopen twintig jaar heeft het Europese continent een betrekkelijk vreedzame periode doorgemaakt, die gepaard ging met…

Uitnodigend Kerk Zijn – maar geen kerkproeverij 2021

Uitnodigen blijft belangrijk, maar een landelijke Kerkproeverij-campagne past nu niet, zo heeft de Raad van Kerken in Nederland, in overleg met de gezamenlijke partners van Kerkproeverij, besloten. Ook in 2021 zal geen landelijke campagne worden georganiseerd. Dit heeft te maken met de huidige coronasituatie. Wel benadrukt de Raad dat het uitnodigend kerk-zijn nog urgenter wordt…

Actie Amnesty International

Tot en met het jaar 2020 werd de Wereld Vrouwendag herdacht met een dienst in de Oude Kerk in Voorburg. Na afloop was er een gezellig samenzijn waarbij de Raad Amnesty Leidschendam-Voorburg gelegenheid bood aandacht te vragen voor vrouwen die ten onrechte worden aangeklaagd, geen proces krijgen en ten onrechte gevangen genomen zijn. De dienst…

Oecumenische bijeenkomsten in de veertigdagentijd

Oecumenische Vieringen in de vasten/ veertigdagentijd in de Martinuskerk in Voorburg, aanvang 19.00 uur. De bijeenkomsten zijn open voor iedereen die mee wil doen. Thema: Jezus volgen in Zijn lijden. Uiteraard worden coronaregels toegepast. Na de viering is er elke avond ook een activiteitenprogramma. De vieringen worden voorbereid door de St Maarten Parochie en de…