In de woorden van Godswege, in verhalen vastgelegd,

wordt ons op de huid geschreven en tot onze ziel gezegd,

dat de grond van ons bestaan is gelegen in Gods Naam.