HipHelpt gaat van start in Leidschendam-Voorburg

 

Al eerder is er, binnen onze geloofsgemeenschappen, bekendheid gegeven aan de landelijke vrijwilligersorganisatie HipHelpt. Mensen die wat hulp kunnen gebruiken worden in contact gebracht met mensen die wat hulp kunnen geven. Denk b.v. aan praktische hulp, boodschappen of een klusje in huis of de tuin. Iemand naar de kapper of de tandarts brengen. Of aan verschillende vormen van contact, met elkaar een kopje koffie drinken of een wandeling maken. Hulp bij alledaagse zaken. Hoe mooi is het om een goede buur te zijn voor iemand uit je straat of wijk.

 

De Raad van Kerken van Leidschendam-Voorburg steunt van harte het initiatief om ook in Leidschendam/Voorburg tot een afdeling van HiPHelpt te komen. Inmiddels zijn er organisatorische stappen gezet. Het goede nieuws is dat deze zomer een plaatselijke afdeling van HipHelpt kan starten. Echter het bestand aan hulpbieders is nog te klein om daadwerkelijk van start te kunnen gaan. We zien dus uit naar meer vrijwilligers.

 

Dan kunnen hulpbieders en hulpvragers met elkaar in contact gebracht worden via een helpdesk. Meer informatie leest u op de website:  https://hiphelpt.nl/leidschendam-voorburg

U/jij kunt je registreren als hulpbieder via deze website of via de app van HipHelpt.

Voor meer informatie kan er ook gebeld worden naar: 06-22214179