Nieuwsarchief

Wereldraad tekent oproep klimaatverantwoorde financiering

De Wereldraad van Kerken (WCC), het Milieuprogramma van de Verenigde Naties, de Moslimraad van Ouderen en de New Yorkse Raad van Rabbijnen hebben een belangrijke gezamenlijke oproep tot klimaatverantwoorde financiering ondertekend. ‘Een morele verplichting en verantwoordelijkheid tegenover alle kinderen en leven ter wereld’, stellen zij. ‘Samen kunnen we invloed uitoefenen op de manier waarop geld…

Read more

Wake voor vluchtelingen in Haagse Bethelkapel

Wake voor/met vluchtelingen 18 juni 12.00 – 19 juni 12.00 uur.  In de wake van dit jaar staan we stil bij voorbeelden en tegenbeelden, inspiraties en motivaties voor de menselijke maat; dat kan op allerlei manieren: persoonlijke en andere verhalen, gedichten, gebeden, liederen, overwegingen, stilte en uitwisseling en andere vormen, samengebracht in een liturgisch/dramaturgisch geheel.…

Read more

De spiritualiteit van Titus Brandsma

Op 15 mei is pater Titus Brandsma heilig verklaard. Een goede aanleiding om ons te verdiepen in zijn spiritualiteit. Voor Titus Brandsma gingen persoonlijke devotie en maatschappelijke betrokkenheid hand in hand. Zijn intieme relatie met God was bepalend voor zijn handelen in de wereld. Om nader kennis te maken met deze Nederlandse heilige gaan we…

Read more

Dona Nobis Pacem – Geef Ons Vrede

Wekelijks bereiken de Raad van Kerken in Nederland berichten van mensen die zich inzetten om hulp te bieden aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Soms is die inzet op individuele basis, vaak ook vanuit een kerk of geloofsgemeenschap. De initiatieven beslaan een breed veld: Van een wekelijkse vredesactie op het Museumplein tot moeders die brieven schrijven…

Read more

Solidariteitsbezoek Raad van Kerken aan Griekenland

Van 13 – 18 maart bezoekt een delegatie van de Raad van Kerken in Nederland kerken en hulporganisaties die zich inzetten voor vluchtelingen in Griekenland. De Raad van Kerken wil daarmee solidariteit betuigen met Griekse kerken en hulporganisaties én de erbarmelijke situatie van vluchtelingen in Griekenland onder de aandacht brengen in Nederland. Juist nu alle aandacht gaat naar de vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne mogen we ook deze vluchtelingen niet…

Read more

Nationaal gebed voor vrede en verbinding

Aan de vooravond van de Week van gebed voor eenheid vindt op zaterdag 15 januari een Nationaal Gebed plaats. De initiatiefnemers zijn getroffen door de verdeeldheid tussen mensen, in geloofsgemeenschappen en de samenleving rond de aanhoudende coronacrisis. In het gebed wordt God gevraagd om vrede, verbinding, mildheid en eenheid. Datum: 15 januari 2022 20:00 – 21:30,  Organisatie: Raad…

Read more

Oecumenisch leesrooster 2022-2031

Op 14 januari 2022 verschijnt het Oecumenisch Leesrooster 2022-2031, een negenjarig lees- en zingrooster dat met Advent 2022 (A-jaar) ingaat. De basis van het Oecumenisch Leesrooster ligt in het Common Lectionary, een afgeleide van de ABC-jarigheid van het Romeins Missaal (1969, herzien in 1981). Dit Common Lectionary (1983), later herzien tot Revised Common Lectionary (1992), heeft in Nederland twee edities die zijn vervat in het Oud-Katholiek…

Read more

Vier Kerst mee in de kerk

Lees en download ons overzicht van kerkdiensten op Kerstavond en beide Kerstdagen bij u in de buurt.   Op Kerstavond zien we andere jaren in de kerken blijde en verwachtingsvolle gezichten. Nu er weer een lockdown is heeft dat ook gevolgen voor de kerkdiensten. Veel kerken hebben alleen kerstvieringen die online te volgen zijn. Misschien…

Read more

Project “Goed voor duurzame innovatie”

Christelijke lokale geloofsgemeenschappen kunnen nog steeds meedoen aan het project ‘Goed voor duurzame innovatie’, waarbij geld beschikbaar gesteld wordt voor groene, innovatieve plannen van kerken. Kerken kunnen geld ontvangen om hun duurzame plan te realiseren. Het project is een initiatief van GroeneKerken en Maatschappij van Welstand. Het project beoogt kerken te helpen om een volgende…

Read more

4 mei – Herdenken

Ook dit jaar legde de Raad, namens alle kerken en geloofsgemeenschappen, bloemen bij het monument Vrede en Vrijheid in Park Sijtwende. Dit jaar vond dit evenals vorig jaar zonder publiek plaats. Opnames van de herdenking bij alle monumenten in onze woonplaats zijn te zien op het YouTubekanaal van de gemeente en alle sociale mediakanalen  Namens de…

Read more

Vredesheld 2021

Op 22 april 2021, om precies 12.00 uur ontving oud diplomaat en de latere vredesactivist Edy Korthals Altes, uit handen van de burgemeester van Den Haag Jan van Zanen, de vredesmedaille, waarbij hij werd gehuldigd als Vredesheld. De burgemeester prees op waardige wijze zijn verdiensten en gaf aan dat hij de deugd van de vrede…

Read more

Verslag Online bijeenkomst werkgroep vluchtelingen: Houd moed, sta op, Hij roept u!

Afgelopen zaterdag 6 maart 2021, vond de onlinebijeenkomst plaats van de werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken. In deze bijeenkomst was er speciale aandacht voor de ongedocumenteerden. Thema van de bijeenkomst zaterdag was: ‘Houd moed, sta op, Hij roept u!’ Meer dan 150 mensen hadden zich gemeld. De bijeenkomst werd geleid door drs. Ineke…

Read more

Thema Week van gebed voor de eenheid “Blijf in Mijn Liefde”

Blijf in Mijn Liefde. Dat is de oproep die in 2021 centraal staat tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen. Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid.…

Read more

Kies deze Advent voor gebed en voor naastenliefde: adventsboodschap van Paus Franciscus

Kies deze Advent voor gebed en voor naastenliefde, in plaats van voor consumentisme. Dat zei paus Franciscus zondag in de Sint-Pietersbasiliek, waar hij de Mis van de eerste adventszondag vierde. “Weersta het verblindende licht van de consumptie, dat deze maand overal zal schijnen, en geloof dat gebed en naastenliefde geen verloren tijd zijn, maar de…

Read more

Webinar 20 januari georganiseerd door de landelijke Raad van Kerken: Samengeroepen om vredestichters te zijn

Datum: 20 januari 2021 14:00 – 17:00 Organisatie: Raad van Kerken ism Radboud Universiteit in Nijmegen, Theologische Faculteit Universiteit van Tilburg en Katholieke Vereniging voor Oecumene Het bevorderen van vrede en verzoening behoort tot de kern van een christelijke levenshouding. Hoewel de wens tot vrede op ieders lippen ligt, wordt onze wereld de hele geschiedenis…

Read more

Schuldbelijdenis van de PKN bij de Kristallnachtherdenking

Op 8 november 2020 om 16:00 uur werd de jaarlijkse Nationale Kristallnachtherdenking gehouden. De herdenking werd live uitgezonden vanuit de Rav Aron Schuster synagoge in Amsterdam. Scriba René de Reuver sprak tijdens deze herdenking een schuldbelijdenis uit. Voor de tekst van de schuldbelijdenis kunt u de brochure downloaden via de link onderaan deze pagina. In…

Read more