overdracht secretariaat Oecumenisch Vrouwenwerk.

Beste mensen,

Omdat ik niet meer in Leidschendam woon, heb ik om praktische redenengisteren het secretariaat van het Oecumenisch Vrouwenwerk officieelovergedragen aan Els van Kouwen en Annelies van Markwijk.Els van Kouwen zal in de toekomst de kopij voor de kerkbladen ennieuwsbrieven verzorgen.Wilt u zo vriendelijk zijn de inlever data voor 2024 te zijner tijd aanhaar door te geven?  En kan zij het kerkblad / de nieuwsbrief vanaf heteerstvolgende nummer digitaal ontvangen, zoals ik ook altijd kreeg?Haar mailadres is evkouwenvrijn@kpnmail.nlHartelijk bedankt voor de fijne samenwerking  de afgelopen jaren.Met vriendelijke groetPlony Korving-Harteveld