Synodeweekend, synodedag en netwerkbijeenkomst op de planning

Het bestuur van de Oecumenische Vrouwensynode plant een aantal bijeenkomsten, te weten:
• Op korte termijn, voor het einde van het jaar, beleggen we als bestuur een netwerkbijeenkomst, bestemd voor allerlei organisaties die zich bezighouden met thema’s rond vrouwen, gender en religie. Zo willen we invulling geven aan wat we willen zijn: een landelijk platform voor een bonte verzameling vrouwen die actief zijn op het gebied van vrouw, geloof en maatschappij, een platform dat een constructieve en kritische bijdrage wil leveren aan het gesprek over gender op persoonlijk, maatschappelijk, economisch, ecologisch, interreligieus en politiek vlak. We zijn benieuwd welke thema’s we delen, waar we elkaar kunnen aanvullen of versterken.
• Volgend jaar, in maart 2024 organiseren we een synodemiddag, op zaterdagmiddag 9 maart 2024. In het jaar van het herdenken van het slavernijverleden kiezen we ‘wit huiswerk’ als thema. Renate Japenga deed onderzoek naar de witheid van de OVS en dat onderzoek vormt de basis voor een middag uitgedaagd worden en in gesprek gaan.
• In maart 2025 is er een synodeweekend met als thema ‘Zwijgen en spreken, op vrijdag 7 maart en zaterdag 8 maart 2025 in het Dominicanenklooster in Huissen.