Activiteiten
Gezamenlijke vieringen

Elk jaar worden drie gezamenlijke oecumenische vieringen georganiseerd.

Iedereen is welkom!

 

Januari: Week van Gebed voor de Eenheid
Als afsluiting van de week houden we jaarlijks een avondviering in de Dorpskerk in Leidschendam. We gebruiken het  materiaal van de Wereldraad van Kerken; uitgewerkt door christenen uit steeds een ander land.

Vanwege corona is dit jaar gekozen om dagelijks een middaggebed uit te zenden vanuit de Oude Kerk van 12.00 tot 12.20
Deze viering is direct of op een later tijdstip te bekijken en beluisteren via deze link

Thema van de week in 2021, voorbereid door de zusters van de oecumenische gemeenschap in Hranchamp Zwitserland is ” Blijf in mijn liefde”

Maart:

Wereldvrouwengebedsdag en Internationale Vrouwendag: “Rotsvast”

In maart 2021 werd in alle kerken een deel van een online viering opgenomen. Vrouwen uit alle kerken werkten hieraan mee. Op de homepagina van deze website ziet u de film die hiervan gemaakt is en die meer dan 650 kerk is gedeeld zowel binnen onze gemeente als door mensen vanuit heel Nederland. Een nieuwe vorm van vieren die heel veel mensen heeft aangesproken. De vrouwen uit de Stlle Zuidzee die het thema hebben aangedragen stimuleerden ons na te denken over Rotsvast vertrouwen.

Op 8 maart 2020 19.00 uur hielden we een avondviering in de Oude Kerk in Voorburg. Een werkgroep van vrouwen uit onze kerken bereidde de viering voor aan de hand van een liturgie die wereldwijd gebruikt wordt, aangedragen door vrouwen uit Zimbabwe. Voorgangster was Marianne Pompert en medewerking werd verleend door Hans Houtman aan orgel en piano en Judith en Anje Eilander, zang. Victoria uit Zimbabwe vertelde over haar land en de situatie van vrouwen in dat land. Een indrukwekkende viering.

 

In 2019 was het 90 jaar geleden dat wij in Nederland deze viering hielden en daarom hebben wij een Black American Gospel weekend georganiseerd onder leiding van Edith Casteleyn. Een koor van 100 vrouwen (leeftijd 11 tot 81) maakte de viering tot een swingend geheel.

 

Mei

4 mei viering – vanwege de corona crisis ging de viering dit jaar niet door. Ieder vierde vanuit huis de landelijke herdenking mee. De Raad van Kerken werkte mee aan een online herdenkingsfilm die gemaakt werd door de burgerlijke gemeente Leidschendam-Voorburg die via de lokale media werd gedeeld na de landelijke herdenking.

In de afgelopen jaren werd jaarlijks voorafgaand aan de herdenking bij het gemeentelijk monument in Park Sijtwende door de Raad een viering in de Sint Martinuskerk aan het Oosteinde in Voorburg georganiseerd.
Burgemeester en wethouders waren hierbij aanwezig. Een werkgroep bereidde de viering voor.  Na afloop liepen we in een stille tocht naar het monument waarna namens de kerken en geloofsgemeenschappen bloemen gelegd worden.

Thema in 2020 is “75 jaar bevrijding”

Kerkproeverij

Gewoonlijk is iedereen elke zondag welkom in de kerken. Op 29 september 2019 deden de kerken van Leidschendam-Voorburg mee aan de landelijke campagne Kerkproeverij. Alle kerken zetten die zondag de deuren open voor gasten en leden nodigden gasten uit om mee te gaan naar de kerk.

Vanwege corona zal dit jaar de Kerkproeverij niet gehouden worden. Wel proeven veel mensen via internet bij elkaar!

Onderlinge samenwerking

Door het jaar heen organiseren kerken en groepen gelovigen gezamenlijke activiteiten.

Enkele voorbeelden: Tijdens advent en vastentijd zijn er gezamenlijke vespers en vieringen en zijn er soepmaaltijden. Er zijn lezingen en allerlei inhoudelijke bijeenkomsten. Jaarlijks wordt gezamenljik een inzameling georganiseerd voor de voedselbank van Stichting Buren.

Vaste samenwerkingspartners zijn:

  • De Christus Koningkerk en De Verrezen Christus – gezamenlijke meditaties en soepmaaltijden gedurende de vasten/40 dagentijd en twee maal per jaar een gezamenlijke viering op zondagmorgen.
  • De St Martinuskerk en de Oude Kerk – gezamenlijke vespers in de advent en vasten/40 dagentijd
  • De HH Petrus en Pauluskerk en de Protestantse Gemeente Leidschendam – gezamenlijke soepmaaltijden gedurende de vasten/40 dagen tijd
  • De Hoeksteen en de Voorburgse Bibliotheek – lezingen

 

Gebedsbijeenkomsten

Drie keer per jaar zijn er interkerkelijke gebedsbijeenkomsten in een van de kerkgebouwen in Leidschendam-Voorburg. Met christenen van allerlei kerkelijke achtergrond zingen en bidden wij samen.

 

Oecumenisch Vrouwenwerk

Vrouwen uit alle geloofsgemeenschappen zijn welkom bij de bijeenkomsten van Oecumenisch vrouwenwerk op elke derde woensdag van de maand, steeds in één van de kerkgebouwen. In het seizoen 2020/2021 wordt geprobeerd toch bij elkaar te komen, aangepast aan corona. Naast de maandelijkse bijeenkomsten zijn er diverse kringen: o.a. een wandelgroep, een eetgroep, een boekengroep, een gespreksgroep.

Daarnaast proberen de vrouwen onderling contact te houden en elkaar een hart onder de riem te steken.

contact: Marianne Pompert, pompertmarianne@gmail.com, 06 28 14 97 en Plony Korving, p.korving@outlook.com, 070 320 31 72

Netwerk

Werkgroep Statushouders

In onze gemeente worden jaarlijks ongeveer 50 statushouders gehuisvest, vluchtelingen die (voorlopig) in Nederland mogen blijven en hier een woning krijgen. Onze werkgroep statushouders neemt deel aan het brede platform “Welkom in LV” die verschillende activiteiten organiseert.  De werkgroep werft maatjes voor statushouders om hen wegwijs te maken in de gemeente en vooral aandacht en een gevoel van welkom te bieden, ongeacht waar ze vandaan komen of welke religie ze aanhangen.

In 2018 maakte de werkgroep een tentoonstelling met portretten van Statushouders en hun maatjes. De opening van deze tentoonstelling vond plaats in het stadhuis door de burgemeester. De tentoonstelling reisde in 2019 door de gemeente. Zie filmpje op de home pagina

Nadat de tentoonstelling in 2019 langs bibliotheken, scholen, kerken, de moskee en sportcentra is geweest is deze thans opgeslagen. Wie panelen wil lenen neme contact op met de Raad van Kerken. secretaris@raadvankerkenlv.nl

 

Stichting Arm in Arm

Deze stichting, op initiatief van de Raad opgericht, werft, traint en begeleidt SchuldHulpMaatjes. De vrijwillige maatjes bieden hulp aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. Zonder oordelen en snel, waarmee wordt voorkomen dat zij in de vicieuze cirkel van schulden belanden. Ze geven hulp en advies bij de financiën. Arm in Arm werkt samen met de gemeente, die naar de stichting verwijst, en met de kerken, die waar nodig bijspringen. Dat laatste vaak via het, samen met de burgerlijke gemeente, opgerichte Sociaal Fonds waaruit net dat beetje betaald kan worden dat elders niet vergoed kan worden.

Meer informatie en contact:

https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/leidschendam-voorburg/

 

Kerk met STIP

Kerken met stip zijn aangesloten bij het landelijk netwerk van kerken (www.kerkenmetstip.nl) die voor (ex) gedetineerden en hun familie een gastvrij onthaal in hun gemeenschap willen bieden. Tijdens een thema avond op 30 augustus 2018 heeft de Raad vastgesteld dat zij kerken die meer willen doen voor deze groep mensen wil faciliteren om dit doel te bereiken. De RK parochie De Verrezen Christus is in Voorburg en Leidschendam een Kerk met Stip.

Toggle content goes here, click edit button to change this text.