Activiteiten
Gezamenlijke vieringen

Elk jaar worden drie gezamenlijke oecumenische vieringen georganiseerd.

Iedereen is welkom!

 

Januari: Week van Gebed voor de Eenheid

Dit jaar word van zondag 15 tot en met zondag 22 januari elke dag om 12 uur een middaggebed gehouden en uitgezonden vanuit één van de kerken uit Leidschendam-Voorburg. Voorgangers pasten de landelijk aangedragen tekst aan aan de eigen traditie en maakten daar een korte viering van.

De Bijbeltekst die centraal staat tijdens de Week van gebed voor eenheid 2023, komt uit Jesaja 1 vers 17: ‘Leer goed te doen; zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij’.

Dit jaar dragen de kerken in Minnesota (VS) dit thema en het materiaal aan dat wereldwijd gebruikt wordt.

4 Maart: Wereldgebedsdag

De vrouwengroep van de Raad van Kerken, bestaande uit vrouwen uit verschillende kerken, bereidde de viering voor die op 4 maart om 19.30 uur plaats vond in de Oude Kerk in Voorburg.  Thema dit jaar was voorbereid door vrouwen uit Engeland, Wales en Noord-Ierland en  die als thema kozen “Gods belofte”

http://voor meer informatie over het thema: klik hier

In maart 2021 werd in alle kerken een deel van een online viering opgenomen. Vrouwen uit alle kerken werkten hieraan mee. Op de homepagina van deze website ziet u de film die hiervan gemaakt is en die meer dan 650 kerk is gedeeld zowel binnen onze gemeente als door mensen vanuit heel Nederland. De vrouwen uit de Stlle Zuidzee die het thema hebben aangedragen stimuleerden ons na te denken over Rotsvast vertrouwen.

 

Mei

In 2022 is een nieuwe werkgroep aangetreden en is samenwerking gezocht met de godsdienstvakgroep van het Maartens College en de Joods Liberale Gemeente in Den Haag. Met jongeren van het Maartens College worden gesprekken gevoerd en en zijn herdenkingsplekken in Amsterdam en Den Haag bezocht. In de viering zullen zij hierover vertellen. Vanuit de joodse traditie zal het Kaddish gebeden worden. Liturg in deze viering is Menno Meihuizen. Meer informatie op de Homepagina van de site. De viering is om 18.30 uur in de Sint Martinuskerk aan het Oosteinde. Het College van B&W neemt aan de viering deel. Vanaf de kerk zal om 19.30 de Stille Tocht gelopen worden naar het Monument op Sijtwende waar de herdenking wordt vervolgd. Thema dit jaar “Vrijheid in Verbondenheid”.

Kerkproeverij

Gewoonlijk is iedereen elke zondag welkom in de kerken. Op 29 september 2019 deden de kerken van Leidschendam-Voorburg mee aan de landelijke campagne Kerkproeverij. Alle kerken zetten die zondag de deuren open voor gasten en leden nodigden gasten uit om mee te gaan naar de kerk.

In de komende jaren zullen we weer mee gaan doen aan deze landelijke actie.

Onderlinge samenwerking

Door het jaar heen organiseren kerken en groepen gelovigen gezamenlijke activiteiten.

Enkele voorbeelden: Tijdens advent en vastentijd zijn er gezamenlijke vespers en vieringen en zijn er soepmaaltijden. Er zijn lezingen en allerlei inhoudelijke bijeenkomsten. Jaarlijks wordt gezamenljik een inzameling georganiseerd voor de voedselbank van Stichting Buren.

Vaste samenwerkingspartners zijn:

  • De Christus Koningkerk en De Verrezen Christus – gezamenlijke meditaties en soepmaaltijden gedurende de vasten/40 dagentijd en twee maal per jaar een gezamenlijke viering op zondagmorgen.
  • De St Martinuskerk en de Oude Kerk – gezamenlijke vespers in de advent en vasten/40 dagentijd
  • De HH Petrus en Pauluskerk en de Protestantse Gemeente Leidschendam – gezamenlijke soepmaaltijden gedurende de vasten/40 dagen tijd
  • De Hoeksteen en de Voorburgse Bibliotheek – lezingen

 

Gebedsbijeenkomsten

Drie keer per jaar zijn er interkerkelijke gebedsbijeenkomsten in een van de kerkgebouwen in Leidschendam-Voorburg. Met christenen van allerlei kerkelijke achtergrond zingen en bidden wij samen.

 

Oecumenisch Vrouwenwerk

 

Vrouwen uit alle geloofsgemeenschappen zijn welkom bij de bijeenkomsten van het Oecumenisch vrouwenwerk. Centraal staat de groep Vrouw en Geloof die op de derde woensdag van de maand, steeds bij elkaar komt in een van de kerkgebouwen. Elk seizoen wordt een ander thema gekozen. Seizoen 2023/2024 is dit: grenzen. We gaan met elkaar in gesprek vaak naar aanleiding van de inbreng van een inleidster.

Naast de maandelijkse bijeenkomsten zijn er diverse kringen: o.a. een eetgroep, boekenleesgroep, en een gespreksgroep.

Daarnaast proberen de vrouwen onderling contact te houden en elkaar te steunen.

 

Contact: Marianne Pompert, pompertmarianne@gmail.com, 06 28 14 97 of

Els van Kouwen – van Rijn, evkouwenvrijn@kpnmail.nl  , 06 12 63 60 93.

Netwerk

Werkgroep Statushouders

In onze gemeente worden jaarlijks ongeveer 50 statushouders gehuisvest, vluchtelingen die (voorlopig) in Nederland mogen blijven en hier een woning krijgen. Onze werkgroep statushouders neemt deel aan het brede platform “Welkom in LV” die verschillende activiteiten organiseert.  De werkgroep werft maatjes voor statushouders om hen wegwijs te maken in de gemeente en vooral aandacht en een gevoel van welkom te bieden, ongeacht waar ze vandaan komen of welke religie ze aanhangen.

In 2018 maakte de werkgroep een tentoonstelling met portretten van Statushouders en hun maatjes. De opening van deze tentoonstelling vond plaats in het stadhuis door de burgemeester. De tentoonstelling reisde in 2019 door de gemeente. Zie filmpje op de home pagina

Nadat de tentoonstelling in 2019 langs bibliotheken, scholen, kerken, de moskee en sportcentra is geweest is deze thans opgeslagen. Wie panelen wil lenen neme contact op met de Raad van Kerken. secretaris@raadvankerkenlv.nl

 

Stichting Arm in Arm

Deze stichting, op initiatief van de Raad opgericht, werft, traint en begeleidt SchuldHulpMaatjes. De vrijwillige maatjes bieden hulp aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. Zonder oordelen en snel, waarmee wordt voorkomen dat zij in de vicieuze cirkel van schulden belanden. Ze geven hulp en advies bij de financiën. Arm in Arm werkt samen met de gemeente, die naar de stichting verwijst, en met de kerken, die waar nodig bijspringen. Dat laatste vaak via het, samen met de burgerlijke gemeente, opgerichte Sociaal Fonds waaruit net dat beetje betaald kan worden dat elders niet vergoed kan worden.

Meer informatie en contact:

https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/leidschendam-voorburg/

 

Kerk met STIP

Kerken met stip zijn aangesloten bij het landelijk netwerk van kerken (www.kerkenmetstip.nl) die voor (ex) gedetineerden en hun familie een gastvrij onthaal in hun gemeenschap willen bieden. Tijdens een thema avond op 30 augustus 2018 heeft de Raad vastgesteld dat zij kerken die meer willen doen voor deze groep mensen wil faciliteren om dit doel te bereiken. De RK parochie De Verrezen Christus is in Voorburg en Leidschendam een Kerk met Stip.

Toggle content goes here, click edit button to change this text.