Schakelfonds

Het Schakelfonds is ingesteld bij de verbouwing van winkelcentrum Leidsenhage en de sluiting van het daar gevestigde aandachtscentrum De Schakel, een initiatief van de Raad van Kerken. In de Mall of the Netherlands staat het kunstwerk De Vlam, waarop via een QR code een verwijzing naar de kerken voor hulp, aandacht en een luisterend oor. Er kan ook digitaal een kaarsje opgestoken worden. Voor meer informatie: www.devlamleidschendam.nl

De middelen van de Schakel, die ontstonden na sluiting van het centrum worden ingezet voor projecten die een verbinding tot stand brengen tussen kerk en samenleving.

Criteria voor indienen van een project

Jaarlijks is maximaal 5000 euro beschikbaar. Om voor financiering in aanmerking te komen moeten projecten voldoen aan de volgende criteria:

  • Het moeten bij voorkeur nieuwe initiatieven zijn, waarvoor, vooraf, financiële steun wordt gevraagd,
  • Ze moeten de cohesie tussen de kerken en geloofsgemeenschappen bevorderen mede doordat de projecten door meerdere kerken of geloofsgemeenschappen gesteund worden.
  • Ze moeten gericht zijn op de vertegenwoordiging/ het zichtbaar maken van “het christen zijn” in de openbare ruimte.
  • Ze moeten plaatsvinden binnen Leidschendam-Voorburg en/of Leidschenveen (kerkelijk Leidschendam).

Er moeten dus meerdere geloofsgemeenschappen binnen de Raad van Kerken zijn die enthousiast zijn over en meewerken aan een activiteit of project. Het project moet naar buiten toe gericht zijn. In lijn met de oorspronkelijke doelstelling van de oprichters van de Schakel hebben activiteiten de voorkeur die vanuit de kerken binnen de Mall of the Netherlands plaatsvinden of aansluiten bij een evenement binnen Leidschendam-Voorburg zijn.

Project voorstel indienen

De kerken kunnen voorstellen indienen door een korte omschrijving van het project met een begroting en toelichting te sturen naar de secretaris van de Raad van Kerken:

secretaris@raadvankerkenlv.nl

Het project moet interkerkelijk en naar buiten toe gericht zijn. Voorkeur hebben activiteiten die vanuit de kerken in de Mall of the Netherlands plaatsvinden of aansluiten bij een evenement binnen Leidschendam-Voorburg.

Bestuur van Stichting de Schakel

Het Schakelfonds is geregistreerd als Stichting De Schakel en heeft een ANBI status. Haar middelen bestaan uit het kapitaal dat vrijkwam bij het sluiten van het aandachtscentrum en van giften en donaties.

Het bestuur bestaat uit:

  • Menno Meihuizen (voorzitter)
  • Hans Kruijssen (secretaris/penningmeester)
  • Marianne Pompert
  • Gert Jan de Bruin

Over het toekennen van subsidie beslist het bestuur na goedkeuring door de leden van de Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg.

Jaarverslag 2022