Over ons
Over de Raad

De Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en geloofsgemeenschappen in Leidschendam-Voorburg en van twee regionale kerken in Den Haag.

Onderlinge betrokkenheid en samenwerking

Het doel van de Raad is de betrokkenheid en samenwerking tussen kerken en geloofsgemeenschappen te bevorderen. Zo kunnen wij elkaar versterken met behoud van eigen identiteit en zelfstandigheid.

Taken

De Raad rekent het tot haar taak om

 • oecumenische activiteiten en ontmoetingen te organiseren en te stimuleren.
 • een netwerk van christenen te zijn en informatie te delen.
 • de belangstelling voor maatschappelijke onderwerpen in de diverse kerken te ondersteunen.
 • als gesprekspartner te fungeren voor het gemeentebestuur van Leidschendam-Voorburg en maatschappelijke organisaties.
 • contact te hebben met andere geloofsgemeenschappen en religies.
 • de relatie te onderhouden met de Raad van Kerken Nederland.
Leden

De Raad bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten kerken en geloofsgemeenschappen.

 • Protestantse Gemeente Leidschendam: Dorpskerk, Kruisheuvelkerk en De Leidraad
 • Protestantse Gemeente Voorburg: wijkgemeente De Open Hof: Christus Koningkerk en  Martini wijkgemeente: Oude of Martini Kerk
 • Sint Maarten Parochie: Sint Martinuskerk (Voorburg)
 • Trinitas Parochie: HH Petrus en Paulus kerk (Leidschendam)
 • Parochie De Verrezen Christus (Voorburg)
 • Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen, afdeling van Vrijzinnigen Nederland.
 • Doopsgezinde gemeente Den Haag en omstreken.
 • Remonstrantse gemeente Den Haag en omstreken.
 • Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt – Franse Kerk (Voorburg)
 • Orthodox Koptische Kerk (Leidschendam)
Dagelijks bestuur

De Raad kiest uit haar midden een bestuur.

Menno Meihuizen (voorzitter)
Hans Kruijssen (secretaris/penningmeester)
Marianne Pompert
Gert Jan de Bruin

Vergaderingen

De Raad van Kerken vergadert zes keer per jaar. Naast bespreking van activiteiten en bestuurlijke zaken vinden ook regelmatig inhoudelijke besprekingen plaats.

Eenmaal per jaar worden alle pastores uitgenodigd voor een vergadering met een speciaal thema. Voorbeelden uit de laatste jaren zijn ‘mensen met psychische problematiek’, ‘de rol van geestelijke verzorging bij euthanasie en levenseinde’, ” dementie en geloof”  en in 2020: “pastoraat in tijden van een pandemie”
Ook wordt jaarlijks een vergadering georganiseerd over een actueel thema waarbij externe deskundigen worden uitgenodigd. Thema’s waren bijvoorbeeld ‘armoede’ en ‘stille armoede’ , ‘vrijwilligers-management’, de ‘re-integratie in de samenleving van ex-gedetineerden’. In 2022 werd een thema-avond over eenzaamheid gehouden met een spreker van Stichting Presentie uit Utrecht.

Huishoudelijk reglement
Privacybeleid

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Raad van Kerken verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • Verzenden van onze nieuwsbrief (digitaal en hardcopy)
 • U zo nodig te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze activiteiten