Contact
Contact met de Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg

Voor algemene informatie,opmerkingen en vragen:
secretaris@raadvankerkenlv.nl

Voor informatie over de Schakel, subsidie-aanvragen:
secretaris@raadvankerkenlv.nl

Contact met de Landelijke Raad van Kerken

Voor algemene informatie, opmerkingen en vragen:
www.raadvankerken.nl
e-mail adres : rvk@raadvankerken.nl