Datum: 24 januari 2024
Tijd: 20:00
Locatie: Dorpskerk Leidschendam

Ds. Maarten Hameete en diaken Pier Tolsma gaan voor.