Presentie afbeelding 024De Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg organiseerde op 30 november om 19:30 uur een bijeenkomst in De Koningkerk, Bruijnings Ingenhoeslaan 4, 2273KR Voorburg.
Het thema van deze avond was: Eenzaamheid, lijden en troost.
Want wat bedoelen we eigenlijk als we spreken over eenzaamheid? En hoe kunnen we eenzaamheid herkennen in de praktijk? Als we zien dat mensen lijden aan eenzaamheid, verdriet en/of wanhoop. Wat kunnen we dan voor hen betekenen? Wat zou troostend kunnen zijn? Kunnen we hen nabij zijn en het ‘uithouden’, ook als het lijkt dat we ‘niets’ doen?
Yvon van Noort van de Stichting Presentie te Utrecht heeft deze avond de inleiding voor ons verzorgd.
Met een 15-tal deelnemers uit verschillende kerken beleefden we een heel interessante avond. Interactief met veel oefeningen en gesprek, dachten we na over wat eenzaamheid betekent en hoe daarop goed te reageren, maar ook om het te herkennen. Daarbij waren we zelf steeds het uitgangspunt en wisselden we ook uit op welke momenten we zelf eenzaamheid of lijden ervoeren en hoe anderen daarbij helpend en troostend kunnen zijn. Dit gaf inzicht in hoe we dan op anderen kunnen reageren en aandacht geven aan hun gevoelens van eenzaamheid en lijden.
Wie er niet bij was heeft veel gemist! Een avond om over door te praten dus zal er binnen de Raad gekeken worden naar mogelijkheden daarvoor.  Wellicht dit jaar een vervolgavond voor deelnemers en voor wie zich wil aansluiten.