Aan tafel! U bent welkom bij een wekelijkse maaltijd in de kerken van de Protestantse Gemeente Leidschendam/Leidschenveen

De Protestantse Gemeente Leidschendam/Leidschenveen organiseert een wekelijkse maaltijd in een van de kerken! Deze wekelijkse maaltijden vinden plaats tot en met 30 maart. Graag willen we u op deze avonden treffen. De maaltijd start om 18:00 uur en is rond 19:00 weer afgelopen. In de afgelopen tijd hebben we mogen ervaren dat de maaltijd op…

Presentatie rapport ‘Armoede in Nederland’

Op 30 januari is het rapport ‘Armoede in Nederland’ gepresenteerd aan minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen door SKIN-voorzitter, ds. Rhoinde Mijnals-Doth. Het onderzoek wijst uit dat de aanpak veelzijdig en onvoorwaardelijk is, maar voor hulpvragers vaak onbekend. Met het rapport ‘Armoede in Nederland 2020-2022: Onderzoek naar hulpverlening door diaconieën, parochiële caritasinstellingen en…

Kort verslag van de vergadering van de Raad van Kerken LV op 26 januari 2023 in de Kruisheuvelkerk te Leidschendam

De Raad kwam op 26 januari bij elkaar. De eerste vergadering van het jaar. De belangrijkste punten waren dit keer. De thema-avond eind november was vooral gericht op het herkennen van eenzaamheid bij mensen, vooral die, welke niet tot de directe kennissenkring of omgeving horen. Het bieden van praktische hulp lijkt, naast andere, een weg…

Bijeenkomst Oecumenisch Vrouwenwerk te Leidschendam-Voorburg op 15 februari in De Haard Molenpad 2A in Leidschendam

Op 15 Februari  a.s. komt de Vrouw en Geloof groep om 10.00 uur  bij elkaar in de Haard, Molenpad 2a in Leidschendam. De Haard bevindt zich achter de Petrus en Pauluskerk in Leidschendam. De inleidster die ochtend is Janie Middelkoop. Zij is geestelijk verzorger in Mariënpark. Het belooft, mede gezien haar werkzaamheden in Mariënpark en…