Zondagmiddag 16 juni: Theresia van Lisieux in de Sint Martinuskerk

 

De komst van de relieken (stoffelijke resten) van de heilige Theresia naar de Sint Martinuskerk te Voorburg is voor ons als een omgekeerde bedevaart. We hoeven niet af te reizen naar Lisieux in Frankrijk, maar de heilige Theresia komt naar ons toe.

De heilige Theresia heeft heel veel mensen op hun zoektocht in het leven geïnspireerd. Haar ‘kleine weg’ is een weg naar heiligheid die voor iedereen openligt. Heilig ben je als je de realiteit van de eigen zwakheid aanvaardt en jezelf als instrument aan God aanbiedt. Theresia geeft ons de moed om de moeizame levensweg zo te gaan dat we voor God, onze medemens en ons geweten eerlijk kunnen bekennen: “We hebben het juiste gedaan.” er is altijd troost, want Gods liefde kan een ‘klein’ hart in een beminnend hart veranderen.

Zondagmiddag 16 juni mogen we samenkomen en samen bidden, samen stil staan bij die ‘kleine weg’ van liefde die Theresia in haar vierentwintig levensjaren is gegaan (1873-1897). Op voorspraak van deze heilige willen wij ons hart openstellen voor die liefde van God om naar het voorbeeld van Theresia deze liefde een vanzelfsprekende plaats te geven in je eigen dagelijkse leven. In één van haar gedichten lezen we: “Leven van liefde is geven zonder maat, zonder hier op aarde loon te vragen. Ach, ik geef zonder te tellen, want ik ben zeker dat als je liefhebt, je niet berekent. Leven van liefde is alle vrees uitbannen, elke herinnering aan voorbije fouten.”

U bent welkom om 15.00 uur in de Sint Martinuskerk rondom de relieken van de H. Theresia. Om 15.30 uur zal kapelaan Daan Huntjens in het atrium van de kerk een lezing met beelden geven over het leven en de boodschap van de heilige Theresia. Om 17.00 uur is er een gezongen Vesperdienst (Avondgebed). Op deze middag zal er koffie en thee worden geschonken in de Maartenszaal van de pastorie; voor de kinderen liggen kleurplaten van Theresia klaar en zal er limonade zijn