Oecumenisch vrouwenwerk

 

Het thema dat Vrouw en Geloof heeft gekozen voor het komend seizoen is  grenzen.  De eerste bijeenkomst is op derde woensdag in september.  Deze bijeenkomst staat in het teken van de start van het seizoen over het gekozen thema grenzen.  Er is aandacht voor de bestaande kringen en de mogelijkheden om hier aan deel te nemen.

De startbijeenkomst vindt plaats in Dorpskerk op 20 september om 10.00. U bent van harte welkom.

Voor meer informatie evkouwenvrijn@kpnmail.nl