De 4 mei viering, die de Raad van Kerken dit jaar organiseerde samen met de Liberaal Joodse Gemeente en het St Maartenscollege had als thema “Vrijheid in Verbondenheid”. De Raad heeft hierin verbondenheid gezocht met andere religies, in het bijzonder het jodendom, met andere generaties door met jongeren in gesprek te gaan, en met de slachtoffers van de oorlogen van nu en die uit de tweede wereldoorlog, die wij op 4 mei gedenken.

Koffers, achtergelaten op stations door weggevoerde Joden, Roma, Sinti, LHBTIers, verzetstrijders en soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog én vrouwen en kinderen die nu met alleen één koffer moeten vluchten voor oorlog en geweld. Dat symbool liep  in de Martinuskerk en ook bij het monument op Sijtwende als rode draad door de herdenking. Al die verwoeste en onafgemaakte levens, die we herdachten door een steentje mee te nemen bij de Stille Tocht om bij het monument achter te laten als oud Joods teken dat zij niet vergeten worden en hun leven voor ons een opdracht is vrede en verbondenheid tussen alle mensen op aarde te bewerkstellen.

Voor wie de viering heeft gemist of nogmaals wil bekijken kan men terecht op deze link. (scrol de eerste 20 minuten door, daarna begint de eigenlijke viering) De viering werd ook uitgezonden door TV Midvliet.

Het was een heel volle kerk en daardoor kwamen we liturgieboekjes tekort. Fijn dat iedereen spontaan met anderen mee wilde lezen en we zo toch de liederen samen konden zingen en de teksten lezen.
Als u geen boekje hebt meegekregen en de teksten nog wilt lezen, kunt u het boekje hier downloaden: Liturgie 4 mei 

Prachtig dat Theo Dik, leerling van het Maartens College zijn familieverhaal wilde delen, de leerlingen van het Maartens College met hun docenten zo intensief over de Tweede Wereldoorlog hebben nagedacht en plekken bezochten waar mensen vandaan zijn weggevoerd, waar gestreden is voor vrijheid en geleden door zovelen. In de juni nieuwsbrief zal vanuit de school een terugblik op dit project gegeven worden.

De Joods Liberale Gemeente was op verzoek direct bereid mee te werken en Dennis Heijmans in de viering Joodse elementen als het Kaddish gebed in kon brengen. Menno Meihuizen van de Doopsgezinde Gemeente en lid van de Raad van Kerken LV was voorganger in deze dienst.

Louis Cosman speelde prachtige muziek, die ons stil maakte én deed zingen en Anna Schormans en Frank Mook zongen en speelden het prachtige lied “Papa” uit de film Yentl, in de Nederlandse vertaling van Simone Kleinsma.

Leo Valk las het gedicht van Yehuda Amichai over zijn herinnering aan zijn in Sobibor overleden nichtje Ruth.

In gebeden en een geloofsbelijdenis spraken we ons geloof in een goede wereld uit. “Dit is de waarheid: dat wij mogen dromen, in vertrouwen werken aan visioenen van liefde en dat wij vrede en gerechtigheid zoeken, met bescheidenheid, geloof, moed en vertrouwen in Gods belofte.”
Aan het eind doofde Leo Valk de kaarsen die aan het begin waren aangestoken om zo te laten zien dat wij het licht mee de wereld in mogen nemen. Het Licht dat ondanks alles niet dooft.

Met steentjes in de hand liepen we de stille tocht naar Sijtwende waar namens alle kerken en geloofsgemeenschappen in Leidschendam en Voorburg een bloemstuk werd gelegd door Menno en Theo.