Vrienden en vriendinnen van de Raad, broeders en zusters in Christus,

 

Temidden van alle donkere berichten uit Gaza, Israël, Oekraïne, Pakistan, Ter Apel en al die andere plekken waar het leven voor talloze mensen onleefbaar is, willen we als Raad van Kerken aan ieder die zich betrokken voelt bij het werk van onze Raad een groet van licht sturen.

Deze zondag zal in vele kerken de tweede adventskaars ontstoken worden, als teken van de naderende komst van het Christuskind, dat het Licht wil zijn voor ieder mens die in duisternis wandelt.

We weten dat het leed van anderen velen van u diep raakt. Ook ons raken de beelden en verhalen van oorlog, verwoesting en verlatenheid diep in het hart en vaak genoeg grijpt algehele moedeloosheid ons aan.

Toch is het onze opdracht als christenen de vlam van ons geloof brandend te houden, zoals de vijf wijze meisjes die in die lange, donkere nacht wachtten op de komst van de Bruidegom. Hun lampjes vormden de bakens voor zijn komst (Matteüs 25: 1-13).

Als Raad van Kerken in Nederland hebben we ons afgelopen jaar op vele terreinen ingezet en geprobeerd waakzaam én hoopvol te blijven in een onrustige wereld. We hebben dat gedaan in goede samenwerking met andere kerkelijke organisaties en mensen van goede wil.

Ook in 2024 willen we de vlam van ons gedeelde geloof brandend houden en ons inzetten voor recht, vrede, duurzaamheid en de vele andere onderwerpen op onze agenda. Dat kan alleen in gezamenlijkheid en vanuit een biddende grondhouding. Daarom bevelen we de Week van gebed voor eenheid van harte bij u aan die deze keer het grote gebod van de liefde als thema heeft: ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’ (Lucas 10: 27).

Als wij, als kerken en als christenen, onze lampen brandend kunnen houden, ondanks de storm aan somber nieuws die ze keer op keer dreigt uit te blazen, dan kunnen we de lichtpunten zijn voor ieder in deze wereld die dat licht zo hard nodig heeft en de weg bereiden voor de komst van Christus.

We willen u namens de Raad van Kerken hartelijk danken voor uw betrokkenheid bij ons werk en wensen u een gloedvolle adventstijd en gezegende kerstdagen toe!

Christien Crouwel – algemeen secretaris
Geert van Dartel – voorzitter