bezoek van twee studenten aan de kerkelijke gemeente

Al vele jaren komen theologiestudenten uit de hele wereld naar Amsterdam om met elkaar een tijdelijke leergemeenschap te vormen. Het programma wordt gedragen door de theologische faculteit van de VU en de Protestantse theologische Universiteit.

Door uitwisseling ontdekken de deelnemers elkaars context. Het maakt uit of je in China woont, in Zuid Afrika of in Indonesië. De positie van de kerken kan zeer verschillen. De gesprekken en colleges in Amsterdam dragen eraan bij dat de deelnemers, niet allen student, sommigen al werkend, hun eigen context leren zien vanuit een ander perspectief. Niet in de laatste plaats maken zij tijdens hun verblijf van bijna drie maanden kennis met de Nederlandse samenleving die zo anders is dan hun thuissituatie, ook kennis met kerken in Nederland. Er vallen heel wat kloven te overbruggen, vandaar de naam van het studieprogramma: bridging gaps.

De zeventien studenten en afgestudeerde theologen, dit jaar uit verschillende Afrikaanse landen maar ook uit Azië en Latijns Amerika, brengen in weekends twee aan twee bezoeken aan kerkelijke gemeenten.

In Leidschendam ontvangen ook wij op zaterdag 30 september twee gasten, de één uit Myanmar, de ander uit Brazilië. Er is er een open maaltijd vanaf 17.30 uur in de Kruisheuvelkerk, Burg. Roeringlaan 6. Tijdens de maaltijd zullen onze gasten zichzelf presenteren, vertellen over leven en kerkzijn in eigen land. Op zondag 1 oktober zijn zij aanwezig bij de viering in de Leidraad (H. Freezerhof 20), leveren aan de kerkdienst een eigen bijdrage.

Het is mooi dat het weekend ons iets kan laten zien van de kerk in de wereld, de kleuren die het geloof kan krijgen als je bv. in Myanmar of in Brazilië woont.

Welkom aan tafel op 30 september, wel even opgeven, uiterlijke woensdag 27 september 18.00 uur: 06-23947800 of ZWO@leidschendam.nl