In juni 2022 was het 55 jaar geleden dat Israël begon met de militaire bezetting van de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem en de Gazastrook. Tijdens deze ontmoeting met de plaatselijke vertegenwoordigers werden ervaringen gedeeld hoe Palestijnen worden gecontroleerd tot in fundamentele aspecten van het dagelijks leven. Hun mogelijkheden om zich ongehinderd binnen hun eigen land te verplaatsen, hun land te verlaten en terug te keren, eigen grondgebied te ontwikkelen, op het eigen land te bouwen, toegang te krijgen tot natuurlijke hulpbronnen en hun economie te ontwikkelen, worden grotendeels bepaald door het Israëlische leger en de Israëlische instellingen.

Frustratie en ondermijning

De aanhoudende bezetting, waarvan het einde niet in zicht is, kweekt een gevoel van hopeloosheid en frustratie dat aanzet tot aanhoudend geweld en zowel Palestijnen als Israëli’s treft.

Het Israëlische beleid heeft gemeenschappen geïsoleerd, de sociale samenhang verbroken, Palestijnen van hun mensenrechten beroofd, economische activiteit aangetast en het recht op zelfbeschikking en gelijkheid ondermijnd.

Liefde van Christus

Waarnemend algemeen secretaris Sauca en de delegatie zagen en hoorden uit eerste hand hoe de liefde van Christus wordt overgebracht via hulpverlening en belangenbehartiging door kerkelijke organisaties. Hun stem is belangrijk om samen met de kerkleiding uit de wanhoop en weg te vinden naar een veelbelovende toekomst waarin Palestijnen en Israëli’s met gelijke rechten en kansen samenleven.

‘Het belang van christelijke aanwezigheid in Palestina en Israël kan niet worden onderschat,’ zei Sauca. ‘We hebben onze bezorgdheid geuit over het feit dat Palestijnse christenen een slinkende minderheid zijn. Hun bijdrage aan de Palestijnse samenleving verandert mensenlevens ontegenzeggelijk ten goede.’

Bij het bezoek van de delegatie sloten, op uitnodiging van de Wereldraad, ook andere organisaties aan. Zoals het Arab Educational Institute, Arab Orthodox Clubs, Bethlehem Bible College, Dar El Kalima, DSPR, ICC, JAI, Kairos Palestine, Pontifical Mission, SABEEL, St Yves, Wiam, de YMCA en YWCA.