Op donderdag 3 november a.s. was het zover. De nieuwe ‘huiskamer voor en door de buurt’ werd feestelijk onder grote belangstelling geopend door loco burgemeester van Veller.  Eerst werden de aanwezigen in de kerkzaal van de Koningkerk toegesproken door vertegenwoordigers van de kerk en van het Leger des Heils die samen het project hebben ontwikkeld waarna locoburgemeester iedereen toesprak en het belang van dit centrum voor de buurtbewoners benadrukte. Er was ook een haagse zanger met een speciaal Bij Bosshardtlied. Ook de burgerlijke gemeente is blij met dit prachtige initiatief. Hierna ging een ieder naar de tuin waar na het doorknippen van een lint een kijkje genomen kon worden in de prachtige ruimte en de Reshare kledingwinkel waar voor een klein bedrag tweedehandskleding gekocht kan worden.
Initiatief buurthuiskamer
Het idee om een buurthuiskamer te vestigen komt vanuit de diaconie van de Protestantse Gemeente Voorburg. Hoofddoel van de huiskamer is ‘het leggen van ‘verbinding tussen mensen’. Met en door mensen uit de buurt, met en door mensen uit de kerk. Om naar elkaar te luisteren, elkaar te helpen en zeker ook om van elkaars ervaringen te leren.
In de Koningkerk is fors verbouwd om daarvoor een gezellige huiskamer te creëren. Daarnaast is een aansluiting naar de tuin gemaakt. Niet alleen om een hoofdingang te maken, maar ook om activiteiten in de tuin te kunnen organiseren. We doen dat samen met het Leger des Heils.
De diaconie heeft een professionele partner gezocht die veel ervaring heeft in het opzetten van buurthuiskamers. Ze hebben er al meer dan 120 gevestigd in Nederland. En ze draaien uitstekend. Standaard is er kledingverkoop (reshare; de oudere buurtbewoners herinneren zich vast ook nog wel de Bijna Nieuw Winkel). Daarnaast worden er allerlei activiteiten georganiseerd: van lunches tot maaltijden, van cursussen tot koffiemomenten, van een crea-club tot een spelletjes-middag. We starten bescheiden door de Bij Bosshardt op woensdag en donderdag te openen. Het is de bedoeling om de openingstijden gaandeweg te verbreden.
Waar komt het idee vandaan?
De leden van de Protestantse Gemeente Voorburg hebben zich gebogen over een enorme
enquête met als basisvraag: als je over geld zou beschikken, wat vind je dat de diaconie daar dan mee zou moeten doen. Hoe zou je dat willen besteden om het begrip van ‘zorg voor de samenleving’ zo goed mogelijk in te vullen. De hoogste prioriteit ging uit naar het ‘leggen van relaties en verbinding’ tussen mensen.
We willen elke vorm van eenzaamheid helpen bestrijden. Je kunt daar nog allerlei andere dingen aan vastknopen, maar de kern is om samen met de buurt een omgeving te creërenwaar je graag komt en waar je je thuis voelt. Gewapend met dit basismateriaal hebben we bezoeken gebracht aan andere buurthuiskamers, diaconale initiatieven in Moerwijk en Morgenstond, De Paardenberg, Stek enzovoort. En daar is dus uiteindelijk de samenwerking met het Leger des Heils uit voortgekomen.
Vrijwilligers
Jan Baronner 
is de vaste coördinator in dienst van het Leger des Heils en daarnaast wordt het geheel verzorgd door vrijwilligers en die zijn er nog meer nodig. Spreekt het idee u aan, kom op woensdag en/ of donderdag langs en vraag naar de mogelijkheden.